Prawo zamówień publicznych 2014 Flisek Twoje Prawo

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 20/2014 | Isbn 9788325566166
Stan prawny 10.07.2014 rok. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014

Nowicki Józef, Bazan Aneta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445590
Pierwsze wydanie obszernego i kompleksowego komentarza zawierającego orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (Krajowej Izby Odwoławczej, Tr ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYD17 STPR07/01/2013


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2013 | Isbn 9788325547325
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2011/2012 Z WPROWADZENIEM WYD9

SZYSZKOWSKI A
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie /2011 | Isbn 9788325534691
...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z INDEKSEM WYD14 01/09/2011

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z INDEKSEM WYD13 01/04/2011

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014

Szyszkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325564384
W przypadku zamówień podprogowych nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, podlegają one jednak obowiązkowi spra ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014

Pieróg Jerzy
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2014 | Isbn 9788325565695
Wydanie 13. zostało znacznie poszerzone i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny. Ponadto ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych Komentarz

Pawelec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325573973
W dniu 26.2.2014 r. uchwalone zostały trzy kluczowe dyrektywy unijne: dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielan ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych Komentarz

Hartung Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325578473
Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych oraz obowiązek jej transponowania do polskiego porządku prawnego, jak również do porządków prawny ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł