Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Rafał Cieślak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325596668
Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego ...

Cena w prawoo.pl:
133.74 zł
169 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325587482
Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzys ...

Cena w prawoo.pl:
198.91 zł
259 zł


Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house

Jakub Pawelec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325590338
Komentarz omawiający w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house. Jest to pierwsze na rynku opracowanie dotyczące regulacji in-house, która jest dopiero wdrażan ...

Cena w prawoo.pl:
113.31 zł
149 zł


Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji Najważniejsze zasady i praktyczne przykłady

Gawrońska Baran Andrzela, Smerd Agata, Zakościelna Anita
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326957550
Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak dla zamawiających w jaki sposób wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w znacznej mierze zmieniła dotychczasowy schemat konstruowania ...

Cena w prawoo.pl:
46.64 zł
59.9 zł


Prawo zamówień publicznych

Borkowski Andrzej, Horubski Krzysztof, Kiczka Karol, Kieres Leon, Kocowski Tadeusz, M
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2008 | Isbn 9788360631287
Niniejsza publikacja, uwzględniając złożoności badanej problematyki i najnowsze przemiany, dokonuje analizy tak rozumianej instytucji zamówień publicznych w prawie polskim i wspólnotowym, w zakresie obowiązku jej stosowania, zasad i reg ...

Cena w prawoo.pl:
37.49 zł
41 zł


Prawo zamówień publicznych Vademecum

Hubert Nowak, Łukasz Korporowicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788361668169
Niniejszym Vademecum przedstawiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu Prawa zamówień publicznych wraz z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi szeregu kwestii, które często są niejednoznaczne i rodzą problemy interpretacyjne. Odpowiedzi ...

Cena w prawoo.pl:
31.58 zł
34 zł


Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Małgorzata Śledziewska, Wioletta Bajda, Aneta Jędrzejczyk, Małgorzata Śledziewsk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588571
Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164) ujęty w blokach tematycznych ...

Cena w prawoo.pl:
122.96 zł
169 zł


Zamówienia in-house w praktyce

Jakub Pawelec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325591885
Książka przeznaczona jest dla pracowników sektora publicznego, reprezentujących zamawiających oraz dla przedsiębiorców po stronie wykonawców. Stanowi elementarz przeprowadzenia prawidłowej procedury związanej z udzieleniem zamówienia ...

Cena w prawoo.pl:
94.59 zł
129 zł


Krok po kroku przez nowelizację Prawa zamówień publicznych

Trębicki Piotr, Kraszewska Matylda, Sterniczuk Marek, Maksimiuk Magdalena
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326953989
Praktyczny komentarz do nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. to niezastąpiona pomoc w prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne według najnowszych przepisów. Autorzy ze specjalizującej się w Pzp Kancelarii Cz ...

Cena w prawoo.pl:
46.86 zł
59 zł


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Agata Hryc Ląd
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325590406
Publikacja która przeprowadzi Cię przez cały proces składania oświadczeń i dokumentów w postępowaniu na zupełnie nowych zasadach, spoglądając na problemy możliwie szeroko i wskazując punkty zapalne. Książka w praktyczny sposób pr ...

Cena w prawoo.pl:
101.54 zł
129 zł