Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD

Jakub Pawelec, Anna Dąbrowska, Jakub Wojsyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595715
Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub u ...

Cena w prawoo.pl:
144.35 zł
179 zł

Bestseller

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Więcław Bator Lidia, Kruszka Leopold
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241045
W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych posta ...

Cena w prawoo.pl:
135.56 zł
179 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

Dzierżanowski Włodzimierz, Stachowiak Małgorzata, Jerzykowski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788381078313
Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową ...

Cena w prawoo.pl:
216.69 zł
289 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zbigniew Leszczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611321
Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie robo ...

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł


Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

Sołtysińska Aleksandra, Talago Sławoj Hanna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788326494864
Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały z ...

Cena w prawoo.pl:
183.51 zł
249 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325587482
Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówieni ...

Cena w prawoo.pl:
204.49 zł
259 zł

Wysyłka gratis prawo


Partnerstwo publiczno-prywatne

Andrzej Panasiuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611376
Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy ...

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł


Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Sebastian Zaręba, Jakub Rudnicki, Grzegorz Mazurek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611444
Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu p ...

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jerzy Pieróg, Joanna Presz Król
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611345
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ma ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożl ...

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł

Bestseller

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611413
Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować of ...

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł