Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Marcin Meducki, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788365611017
Trzecie wydanie książki uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją prawa zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów cywilnych. Pon ...

Cena w prawoo.pl:
121.79 zł
148 zł


Komisja przetargowa w praktyce Filipek

Filipek Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788365611055
Książka uwzględnia ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą s ...

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł


Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Ewaryst Kowalczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611208
Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznym ...

Cena w prawoo.pl:
179.19 zł
276 zł


Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Łopianowska Honorata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326499272
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznict ...

Cena w prawoo.pl:
144.37 zł
189 zł


Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem

Andrzela Gawrońska Baran, Agata Hryc Ląd
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960321
Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła głębokie zmiany, do których zamawiający i wykonawcy ciągle się dostosowują. Jest to proces, w k ...

Cena w prawoo.pl:
98.89 zł
129 zł


Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Ewa Marcjoniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076883
Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych w ...

Cena w prawoo.pl:
151.56 zł
199 zł

Bestseller

Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Agata Hryc Ląd, Agata Smerd
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597351
Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspektach ich zastosowania w realiach jednostki sektora finansów publicznych. Przeprowadza krok po kroku przez pro ...

Cena w prawoo.pl:
113.74 zł
139 zł


Vademecum zamawiającego z płytą CD

Andrzela Gawrońska Baran, Arkadiusz Szyszkowski, Michał Culepa, Piotr Walczak, Miro
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594299
Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień p ...

Cena w prawoo.pl:
119.49 zł
149 zł

Bestseller

Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house

Jakub Pawelec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325590338
Komentarz omawiający w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house. Jest to pierwsze ...

Cena w prawoo.pl:
121.79 zł
149 zł


Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Bartosz Rosada, Andrzej Polaszek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788365611024
Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw. Książka Umow ...

Cena w prawoo.pl:
104.51 zł
128 zł