Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2016 | Isbn 9788325587482
Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówieni ...

Cena w prawoo.pl:
195.19 zł
259 zł


Partnerstwo publiczno-prywatne

Andrzej Panasiuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611376
Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy ...

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Sebastian Zaręba, Jakub Rudnicki, Grzegorz Mazurek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611444
Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu p ...

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jerzy Pieróg, Joanna Presz Król
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611345
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ma ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożl ...

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł

Bestseller

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611413
Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować of ...

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Marcin Meducki, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788365611017
Trzecie wydanie książki uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją prawa zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów cywilnych. Pon ...

Cena w prawoo.pl:
112.25 zł
148 zł


Komisja przetargowa w praktyce Filipek

Filipek Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788365611055
Książka uwzględnia ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą s ...

Cena w prawoo.pl:
96.33 zł
128 zł


Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Ewaryst Kowalczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611208
Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznym ...

Cena w prawoo.pl:
169.59 zł
276 zł


Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Łopianowska Honorata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326499272
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznict ...

Cena w prawoo.pl:
136.63 zł
189 zł


Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem

Andrzela Gawrońska Baran, Agata Hryc Ląd
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960321
Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła głębokie zmiany, do których zamawiający i wykonawcy ciągle się dostosowują. Jest to proces, w k ...

Cena w prawoo.pl:
91.15 zł
129 zł