Informator zamawiającego 2016

Hryc Ląd Agata
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326943515
Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kroku, które ułatwią pracę specjalisty ds. zamówień publicznych. Wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane i usystematyzowane w praktycznej formule. Przygotowanie procedury ...

Cena w prawoo.pl:
45.92 zł
49.9 zł


Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

Elżbieta Sobczuk, Anna Mazurek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788364512698
Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i innych dokumentów, dostępne także w wersji edytowalnej na dołączonej do opra ...

Cena w prawoo.pl:
44.69 zł
49 zł


Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Andrzela Gawrońska Baran
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788364512957
W książce zawarto wiele przykładowych wzorów pozacenowych kryteriów oceny ofert, które mogą być wykorzystane po odpowiednim dostosowaniu do okoliczności oraz warunków planowanego zamówienia publicznego. Autorka w przystępny sposób o ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Prawo zamówień publicznych 2016 zbiór przepisów


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788380921887
Stan prawny: 26.01.2016 rok. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:\r\n PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:\r\n- nowy tekst jednolity\r\n KWOTY WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ ORAZ KONKURSÓW, OD KTÓRYCH JEST UZALEŻNIONY OBOWIĄZEK PRZEKAZYWA ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Przepisy okołoustawowe wspomagające prowadzenie procedur przetargowych

Przetargi publicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788364512728
Książka stanowi praktyczne i przydatne dla wszystkich uczestników systemu zamówień publicznych zestawienie przepisów, do których odwołuje się ustawa Prawo zamówień publicznych.\r\n W opracowaniu zostały ujęte wyjątki z na ...

Cena w prawoo.pl:
34.12 zł
39 zł


Prawo zamówień publicznych 2016 Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 23/2016 | Isbn 9788325581305
Stan prawny 1 stycznia 2016 r. Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Prawo zamówień publicznych 2015 Beck adresowane jest zarówno do o ...

Cena w prawoo.pl:
13.50 zł
14.9 zł


KONTROLA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przeszło Ewa
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788363223649
Kontrola udzielania zamówień publicznych w swej istocie dotyczy sprawdzania - przy zastosowaniu różnych kryteriów - poprawności wydatkowania środków publicznych. W niniejszej pracy przedstawiona\" została ewolucja prawnego modelu kontrol ...

Cena w prawoo.pl:
43.20 zł
54 zł


Konsorcjum podwykonawstwo użycie zasobów podmiotu trzeciego

Gawrońska Baran Andrzela, Skóra Małgorzata
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326943140
Nie każda firma - szczególnie ta, która nie ma dużego doświadczenia w zamówieniach publicznych - ma wystarczające własne zasoby, aby sprostać wymogom zamawiającego. Na szczęście przepisy dopuszczają różne rozwiązania, które wspi ...

Cena w prawoo.pl:
55.11 zł
59.9 zł


Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych

Muchowska Zwara Karolina
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325577032
Niniejsze opracowanie dotyczy problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem w obrocie regulowanym przez PrZamPubl konsorcjów wykonawców. Celem opracowania jest kompleksowe omówienie powyższego tematu, który pomimo dużej doniosłości p ...

Cena w prawoo.pl:
77.62 zł
99 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarze LEX

Dzierżanowski Włodzimierz, Stachowiak Małgorzata, Jerzykowski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2014 | Isbn 9788326445552
W komentarzu zaprezentowane zostały poszczególne instytucje ustawy na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł