Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych

Kuźma Mariusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325578459
Niniejsza książka przybliża Czytelnikowi cały proces kontroli zamówień publicznych oraz konsekwencje jej przeprowadzania. Uwzględnia zagadnienia odpowiedzialności: - dyscyplinarnej – w szczególności ze względu na dyscypl ...

Cena w prawoo.pl:
104.11 zł
139 zł


Prawo zamówień publicznych 631 pytań i odpowiedzi

Kardas
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326433177
Książka jest swoistym przewodnikiem po problematyce prawa zamówień publicznych, skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Zgłaszane przez użytkowników Systemu Informacji Prawnej LEX - moduł Zamówienia Pu ...

Cena w prawoo.pl:
135.49 zł
189 zł


Kryteria oceny ofert

Mazurek, Grabowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512513
Prawidłowe sformułowanie kryteriów oceny ofert pozwala zamawiającym obiektywnie wybrać najkorzystniejszą ofertę, a wykonawcom daje jasne wskazówki, czym powinni się kierować podczas przygotowywania ofert. Mimo to popra ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ

Gawrońska Baran
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576318
Poruszone i omówione w książce zagadnienia stanowią odpowiedź na wiele istotnych pytań, zarówno zamawiających jak i wykonawców, dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem różnych metod ...

Cena w prawoo.pl:
108.41 zł
149 zł


Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy Pzp

Perkowska, Saja Żwirkowska
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326940453
Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub wykonawcy, który wykona zamówienie w nienależyty sposób. Określone są w art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 u ...

Cena w prawoo.pl:
38.07 zł
49.9 zł


Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp

Gawrońska Baran Andrzela, Saja Żwirkowska Klaudyna
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326939686
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 29 sierpnia 2014r. dała zamawiającym praktyczne narzędzie - wyznacznik tego, kiedy należy wezwać wykonawcę do składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Dopiero prakty ...

Cena w prawoo.pl:
38.07 zł
49.9 zł


Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp

Gawrońska Baran Andrzela, Saja Żwirkowska Klaudyna
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326939686
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 29 sierpnia 2014r. dała zamawiającym praktyczne narzędzie - wyznacznik tego, kiedy należy wezwać wykonawcę do składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Dopiero prakty ...

Cena w prawoo.pl:
38.07 zł
49.9 zł


Prawo zamówień publicznych Nowicki

Nowicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512445
Autorzy książki, wśród których znaleźli się zarówno praktycy –zamawiający, wykonawcy i przedstawiciele organów kontroli – jak i reprezentanci środowiska naukowego, szczegółowo przeanalizowali aktualny stan prawa zamówień publ ...

Cena w prawoo.pl:
127.61 zł
178 zł


Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji

Sieradzka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325573737
Monografia porusza złożoną problematykę zmów przetargowych, które są wymierzone w zasadę uczciwej konkurencji. Dokonano obszernej analizy orzecznictwa KIO, sądowego oraz organu antymonopolowego. Przedstawiono koncepcję identyfikacji or ...

Cena w prawoo.pl:
75.54 zł
99 zł


Siwz bez tajemnic

Anna Śmigulska Wojciechowska
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326937743
Kompleksowy przewodnik omawiający krok po kroku specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opisane w nim zostały wszystkie niezbędne zagadnienia, które pojawiają się w trakcie pracy przy tworzeniu dokumentacji, poparte przykładami zac ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł