Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house

Jakub Pawelec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325590338
Komentarz omawiający w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house. Jest to pierwsze ...

Cena w prawoo.pl:
117.55 zł
149 zł


Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Bartosz Rosada, Andrzej Polaszek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788365611024
Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw. Książka Umow ...

Cena w prawoo.pl:
100.88 zł
128 zł


Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck

Mateusz Winiarz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325597375
Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są bardzo istotne dla systemu zamówień publicznych, w tym dla instytucji kultury. W praktyce podstawowym py ...

Cena w prawoo.pl:
109.78 zł
139 zł


Prawo zamówień publicznych 2017

Gawrońska Baran Andrzela, Hryc Ląd Agata
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960321
Reforma Prawa zamówień publicznych trwa. Znowelizowaną ustawę znamy już od kilku miesięcy. Rozporządzenia wykonawcze do niej pojawiały się jednak ze sporym ...

Cena w prawoo.pl:
94.34 zł
124.9 zł

Bestseller

Zamówienia publiczne Nowe zasady

Garbarczuk Ewa, Stompel Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072342
Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykon ...

Cena w prawoo.pl:
74.73 zł
99 zł


Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji Najważniejsze zasady i praktyczne przykłady

Gawrońska Baran Andrzela, Smerd Agata, Zakościelna Anita
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326957550
Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak dla zamawiających w jaki sposób wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 ...

Cena w prawoo.pl:
49.87 zł
59.9 zł


Prawo zamówień publicznych

Borkowski Andrzej, Horubski Krzysztof, Kiczka Karol, Kieres Leon, Kocowski Tadeusz, M
Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Wydanie 1/2008 | Isbn 9788360631287
Niniejsza publikacja, uwzględniając złożoności badanej problematyki i najnowsze przemiany, dokonuje analizy tak rozumianej instytucji zamówień publicznych w p ...

Cena w prawoo.pl:
37.49 zł
41 zł


Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 roku komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Krzysztof Puchacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378043300
Autor komentarza do PZP wskazuje, w jaki sposób stosować nowe regulacje, oraz podaje szczegółowy harmonogram wejścia w życie poszczególnych przepisów. Najwa ...

Cena w prawoo.pl:
119.77 zł
157.5 zł


Prawo zamówień publicznych Vademecum

Hubert Nowak, Łukasz Korporowicz
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788361668169
Niniejszym Vademecum przedstawiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu Prawa zamówień publicznych wraz z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi szeregu kwestii, ...

Cena w prawoo.pl:
31.58 zł
34 zł


Dokumenty w zamówieniach publicznych Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r

Hryc Ląd Agata, Mikulska Nawacka Marta, Perkowska Dominika
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326957543
Stosowanie nowych przepisów w przypadku Prawa zamówień publicznych zawsze wiąże się z początkowymi trudnościami. Potrzeba czasu na ugruntowanie się praktyki ...

Cena w prawoo.pl:
76.48 zł
99 zł