Prawo zamówień publicznych Komentarze LEX

Dzierżanowski Włodzimierz, Stachowiak Małgorzata, Jerzykowski Jarosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 6/2014 | Isbn 9788326445552
W komentarzu zaprezentowane zostały poszczególne instytucje ustawy na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych

Kuźma Mariusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325578459
Niniejsza książka przybliża Czytelnikowi cały proces kontroli zamówień publicznych oraz konsekwencje jej przeprowadzania. Uwzględnia zagadnienia odpowiedzialności: - dyscyplinarnej – w szczególności ze względu na dyscypl ...

Cena w prawoo.pl:
111.89 zł
139 zł


Prawo zamówień publicznych 631 pytań i odpowiedzi

Kardas
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326433177
Książka jest swoistym przewodnikiem po problematyce prawa zamówień publicznych, skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Zgłaszane przez użytkowników Systemu Informacji Prawnej LEX - moduł Zamówienia Pu ...

Cena w prawoo.pl:
140.56 zł
189 zł


Kryteria oceny ofert

Mazurek, Grabowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512513
Prawidłowe sformułowanie kryteriów oceny ofert pozwala zamawiającym obiektywnie wybrać najkorzystniejszą ofertę, a wykonawcom daje jasne wskazówki, czym powinni się kierować podczas przygotowywania ofert. Mimo to popra ...

Cena w prawoo.pl:
98.53 zł
119 zł


Opis przedmiotu zamówienia i SIWZ

Gawrońska Baran
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325576318
Poruszone i omówione w książce zagadnienia stanowią odpowiedź na wiele istotnych pytań, zarówno zamawiających jak i wykonawców, dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem różnych metod ...

Cena w prawoo.pl:
116.52 zł
149 zł


Warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji ustawy Pzp

Perkowska, Saja Żwirkowska
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326940453
Warunki udziału w postępowaniu mają na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub wykonawcy, który wykona zamówienie w nienależyty sposób. Określone są w art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 u ...

Cena w prawoo.pl:
40.17 zł
49.9 zł


Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp

Gawrońska Baran Andrzela, Saja Żwirkowska Klaudyna
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326939686
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 29 sierpnia 2014r. dała zamawiającym praktyczne narzędzie - wyznacznik tego, kiedy należy wezwać wykonawcę do składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Dopiero prakty ...

Cena w prawoo.pl:
40.17 zł
49.9 zł


Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp

Gawrońska Baran Andrzela, Saja Żwirkowska Klaudyna
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326939686
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 29 sierpnia 2014r. dała zamawiającym praktyczne narzędzie - wyznacznik tego, kiedy należy wezwać wykonawcę do składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Dopiero prakty ...

Cena w prawoo.pl:
40.17 zł
49.9 zł


Prawo zamówień publicznych Nowicki

Nowicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512445
Autorzy książki, wśród których znaleźli się zarówno praktycy –zamawiający, wykonawcy i przedstawiciele organów kontroli – jak i reprezentanci środowiska naukowego, szczegółowo przeanalizowali aktualny stan prawa zamówień publ ...

Cena w prawoo.pl:
132.38 zł
178 zł


Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji

Sieradzka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325573737
Monografia porusza złożoną problematykę zmów przetargowych, które są wymierzone w zasadę uczciwej konkurencji. Dokonano obszernej analizy orzecznictwa KIO, sądowego oraz organu antymonopolowego. Przedstawiono koncepcję identyfikacji or ...

Cena w prawoo.pl:
79.69 zł
99 zł