Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2017 roku w instytucjach kultury

Andrzela Gawrońska Baran
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326954924
Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Państwu sporządzanie zamówień publicznych po dużych zmianach od 28 lipca 2016 r. Wpływają one bow ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
69 zł


Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Małgorzata Śledziewska, Wioletta Bajda, Aneta Jędrzejczyk, Małgorzata Śledziewsk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588571
Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamó ...

Cena w prawoo.pl:
128.71 zł
169 zł


Zamówienia in-house w praktyce

Jakub Pawelec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325591885
Książka przeznaczona jest dla pracowników sektora publicznego, reprezentujących zamawiających oraz dla przedsiębiorców po stronie wykonawców. Stanowi element ...

Cena w prawoo.pl:
101.66 zł
129 zł


Krok po kroku przez nowelizację Prawa zamówień publicznych

Trębicki Piotr, Kraszewska Matylda, Sterniczuk Marek, Maksimiuk Magdalena
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326953989
Praktyczny komentarz do nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. to niezastąpiona pomoc w prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne wed ...

Cena w prawoo.pl:
48.19 zł
59 zł


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Agata Hryc Ląd
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325590406
Publikacja która przeprowadzi Cię przez cały proces składania oświadczeń i dokumentów w postępowaniu na zupełnie nowych zasadach, spoglądając na problemy ...

Cena w prawoo.pl:
109.14 zł
129 zł


Informator zamawiającego 2016

Hryc Ląd Agata
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326943515
Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kroku, które ułatwią pracę specjalisty ds. zamówień publicznych. Wszystkie potrzebne informacje zostały ...

Cena w prawoo.pl:
45.10 zł
49.9 zł


Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016

Mariusz Kuźma
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588885
Książka zawiera omówienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – nowego jednego z kluczowych dla postępowania o zamówienie publiczne dokumentu. ...

Cena w prawoo.pl:
105.79 zł
129 zł


Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

Elżbieta Sobczuk, Anna Mazurek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788364512698
Książka została wzbogacona o liczne przykłady, wyciągi z aktów prawnych i analizę najnowszego orzecznictwa. Zawiera również wzory regulaminów, procedur i i ...

Cena w prawoo.pl:
45.88 zł
49 zł


Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych

Andrzela Gawrońska Baran
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788364512957
W książce zawarto wiele przykładowych wzorów pozacenowych kryteriów oceny ofert, które mogą być wykorzystane po odpowiednim dostosowaniu do okoliczności ora ...

Cena w prawoo.pl:
105.98 zł
128 zł

Bestseller

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Oficyna Prawa Polskiego, Kraszewska Matylda, Andrzela Gawrońska Baran
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326949067
Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawami i obowiązkami stron, zawiera wiele mechanizmów, które w założeniu mają dyscy ...

Cena w prawoo.pl:
40.91 zł
49.9 zł

Bestseller