Europejskie prawo zamówień publicznych jako narzędzie społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej

Wieloński Michał
Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788375612134
Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne wyrażenie omowne europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, jednakowoż ocenia również skuteczność europejskich zamówie ...

Cena w prawoo.pl:
36.14 zł
44.9 zł


Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami

Sobczuk Elżbieta
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362723904
24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych. Miesięcznik Przetargi Publiczne jako pierwszy przygotował praktyczne wydanie ujednoliconego tekstu ustawy pzp. Uwzględniono w nim wszystkie zmiany i rozporz ...

Cena w prawoo.pl:
26.10 zł
29 zł


Prawo zamówień publicznych z komentarzem

Mazur Bradowska
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2013 | Isbn 97883264085000
Publikacja przedstawia wybrane zagadnienia ważne z punktu widzenia właściwego przebiegu postępowania, jak również wyłonienia wykonawcy. Opracowanie zawiera informacje o najważniejszych zmianach wprowadzonych ustawą z 12 października 20 ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Prawo zamówień publicznych wybrane orzeczenia

Mazur Brodawska
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788364085048
Opracowanie obejmuje zbiór wybranych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, a także orzeczeń Sądu Najwyższego, zawierających tezy, opisy stanów faktycznych oraz uzasadnienia prawne. Publikacja ułatwi uzyskanie odpowie ...

Cena w prawoo.pl:
150.21 zł
199 zł


Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach

Przetargi publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788362723683
Książka stanowi pomoc dla osób udzielających zamówień publicznych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, tak aby uniknęły zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności z tego tytułu. ...

Cena w prawoo.pl:
98.53 zł
119 zł


Prawo zamówień publicznych komentarz + Zamówienia podprogowe w praktyce

Pieróg Jerzy, Szyszkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325553463
Komentarz do Prawa zamówień publicznych z serii Duże Komentarze Becka autorstwa niewątpliwego eksperta w tej dziedzinie – adwokata i radcy prawnego – Jerzego Pieróga stanowi kontynuację znakomitego komentarza tego Autora, który do tej ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz Babiarz

Stefan Babiarz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788378068600
Trzecie wydanie komentarza LexisNexis zawiera omówienie najnowszej ustawy zmieniającej, która weszła w życie 20 lutego 2013 r., a także implementowanych przepisów dyrektywy obronnej. Nowelizacja ta ma umożliwić dokonywanie lepszych jako ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych

Kowalewski Eugeniusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788372855824
prawo ubezpieczeń ubezpieczenia prawo zamówień publicznych zamówieni ...

Cena w prawoo.pl:
47.85 zł
57 zł


The Public Procurement Law and related Acts Prawo zamówień publicznych


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325543853
Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie ...

Cena w prawoo.pl:
165.30 zł
219 zł


Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem

Andrzela Gawrońska Baran, Agata Hryc Ląd
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960321
Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła głębokie zmiany, do których zamawiający i wykonawcy ciągle się dostosowują. Jest to proces, w którym kluczową rolę zaczynają odgrywać rozporządzenia wykonawcze do zmieni ...

Cena w prawoo.pl:
98.89 zł
129 zł