Prawo zamówień publicznych 2017

Gawrońska Baran Andrzela, Hryc Ląd Agata
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326960321
Reforma Prawa zamówień publicznych trwa. Znowelizowaną ustawę znamy już od kilku miesięcy. Rozporządzenia wykonawcze do niej pojawiały się jednak ze sporym opóźnieniem. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym na rynku komentarzem ek ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
124.9 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Pieróg Jerzy
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2014 | Isbn 9788325565695
Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Prawie zamówień publicznych. Dla wy ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Prawo zamówień publicznych Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów

Olszewska, Stompel
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444234
Książka jest dla czytelników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz dla tych, dla których nadzorowanie i wykonywanie obowiązków związanych z zamówieniami publicznymi jest jedynie wycinkiem pracy, do ...

Cena w prawoo.pl:
35.78 zł
49 zł


Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325563554
Autor Granecki Paweł praktycznie i wyczerpująco omawia znowelizowane przepisy tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie pra ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Banasik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788364512001
W książce opisano proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane również takie, które nie zostały ujęte w zamówieniu podstawowym. Czytelnik dowie się, jak oszacować wartość zamówienia dodatkowego lub u ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem Szyszkowski

Szyszkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325565084
Stan prawny maj 2014 r. Książka ułatwi właściwą interpretację artykułów wprowadzonych nowelizacjami podwykonawczą i progową dodatkowo działanie na rynku zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Ksią ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Prawo zamówień publicznych Prawo w praktyce

Lechna, Prigan
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327806123
Na przykładzie obrazowych kazusów szczegółowo omówiono sytuację podmiotową wykonawców. Wyjaśniono wątpliwości powstające w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie wykonawcy lub utraty bytu prawnego przez podmiot uczestnicz ...

Cena w prawoo.pl:
57.69 zł
79 zł


Europejskie prawo zamówień publicznych jako narzędzie społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej

Wieloński Michał
Wydawnictwo: Poltext Wydawnictwo
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788375612134
Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne peryfraza europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie tylko analizy prawnej, niemniej jednak ocenia również efektywność europejskich zamówień pu ...

Cena w prawoo.pl:
34.26 zł
44.9 zł


Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami

Sobczuk Elżbieta
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788362723904
24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych. Miesięcznik Przetargi Publiczne jako pierwszy przygotował praktyczne wydanie ujednoliconego tekstu ustawy pzp. Uwzględniono w nim wszystkie zmiany i rozporz ...

Cena w prawoo.pl:
26.10 zł
29 zł


Prawo zamówień publicznych z komentarzem

Mazur Bradowska
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2013 | Isbn 97883264085000
Publikacja przedstawia wybrane zagadnienia ważne z punktu widzenia właściwego przebiegu postępowania, jak również wyłonienia wykonawcy. Opracowanie zawiera informacje o najważniejszych zmianach wprowadzonych ustawą z 12 października 20 ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł