Elektronizacja zamówień publicznych

Polecamy najnowszą książkę o elektronizacji prawa zamówień publicznych. Książki zawierają omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej

komunikacji elektronicznej

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W książkach przedstawiono zagadnienia związane z podpisem elektronicznym, okresem przejściowym

elektronizacji zamówień

, zasadami porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, dokumentowaniem czynności w postępowaniach, JEDZ oraz wykorzystywaniem elektronicznego formularza eESPD, fakturami elektronicznymi i systemem e-Certis
Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

Włodzimierz Dzierżanowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248303
Książka uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611413
Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu. ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Teresa Ordysińska, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611697
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i spos ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611604
Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonaw ...

Cena w prawoo.pl:
96.29 zł
128 zł


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611680
Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najw ...

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł


Zamówienia publiczne Nowe zasady

Garbarczuk Ewa, Stompel Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072342
Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radcó ...

Cena w prawoo.pl:
75.40 zł
99 zł


Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Ewa Marcjoniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076883
Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka Zamówienia publiczne wzory pism i dokument ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Elektronizacja zamówień publicznych

Magdalena Falkowska, Justyna Andała Sępkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247054
Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone us ...

Cena w prawoo.pl:
53.75 zł
69 zł


Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Więcław Bator Lidia, Kruszka Leopold
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241045
W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule zbuduj i formule zaprojek ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
179 zł


Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247078
Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia publiczne, ale są ustawowo wyłączone s ...

Cena w prawoo.pl:
63.75 zł
69 zł