Elektronizacja zamówień publicznych

Polecamy najnowszą książkę o elektronizacji prawa zamówień publicznych. Książki zawierają omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej

komunikacji elektronicznej

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W książkach przedstawiono zagadnienia związane z podpisem elektronicznym, okresem przejściowym

elektronizacji zamówień

, zasadami porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, dokumentowaniem czynności w postępowaniach, JEDZ oraz wykorzystywaniem elektronicznego formularza eESPD, fakturami elektronicznymi i systemem e-Certis
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Teresa Ordysińska, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611697
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i spos ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł


Elektronizacja zamówień publicznych


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247054
Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone us ...

Cena w prawoo.pl:
65.46 zł
69 zł


Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247641
Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych. Omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych

Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247078
Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia publiczne, ale są ustawowo wyłączone s ...

Cena w prawoo.pl:
65.46 zł
69 zł

Zapowiedź książki Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611680
Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najw ...

Cena w prawoo.pl:
122.54 zł
148 zł


Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611611
Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować d ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł


Komisja przetargowa w praktyce Filipek

Filipek Małgorzata, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788365611055
Książka uwzględnia ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą się, jak zgodnie z nowymi przepisami skonstruować regulamin pracy komisji przet ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł


Prawo zamówień publicznych w praktyce

Andała Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381242134
Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obraz ...

Cena w prawoo.pl:
116.60 zł
149 zł


Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

Eliza Grabowska Szweicer, Iga Granecka, Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281089
Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach pub ...

Cena w prawoo.pl:
151.79 zł
189 zł


Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611604
Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonaw ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł