Elektronizacja zamówień publicznych

Polecamy najnowszą książkę o elektronizacji prawa zamówień publicznych. Książki zawierają omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej

komunikacji elektronicznej

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W książkach przedstawiono zagadnienia związane z podpisem elektronicznym, okresem przejściowym

elektronizacji zamówień

, zasadami porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, dokumentowaniem czynności w postępowaniach, JEDZ oraz wykorzystywaniem elektronicznego formularza eESPD, fakturami elektronicznymi i systemem e-Certis
Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611611
Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować d ...

Cena w prawoo.pl:
99.74 zł
128 zł


Prawo zamówień publicznych Twoje prawo

Flisek Aneta, Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 29/2019 | Isbn 9788381583046
Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy. Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o pracowniczych planach ...

Cena w prawoo.pl:
14.99 zł
14.9 zł


Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611802
Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publi ...

Cena w prawoo.pl:
115.49 zł
148 zł


Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Agnieszka Szulakowska, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2019 | Isbn 9788365611857
Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywni ...

Cena w prawoo.pl:
98.69 zł
128 zł


Prawo zamówień publicznych w praktyce

Andała Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381242134
Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obraz ...

Cena w prawoo.pl:
106.46 zł
149 zł


Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Teresa Ordysińska, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611697
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i spos ...

Cena w prawoo.pl:
99.74 zł
128 zł


Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Ewa Marcjoniak, Wzory pism
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076883
Książka o zamówieniach publicznych jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka Zamówienia publ ...

Cena w prawoo.pl:
146.27 zł
199 zł


Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Małgorzata Sieradzka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581622
W książce uwzględniono najnowsze orzecznictwo KIO oraz TSUE dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiono także wpływ orzeczeń na interpretację przepisów. ...

Zapowiedź książki Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Piotr Trębicki, Joanna Hołowińska, Magdalena Maksimiuk, Marta Pasztaleniec, Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611789
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane prz ...

Cena w prawoo.pl:
99.74 zł
128 zł


Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

Grzegorz Matejczuk, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611826
Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postę ...

Cena w prawoo.pl:
99.74 zł
128 zł