Elektronizacja zamówień publicznych

Polecamy najnowszą książkę o elektronizacji prawa zamówień publicznych. Książki zawierają omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej

komunikacji elektronicznej

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W książkach przedstawiono zagadnienia związane z podpisem elektronicznym, okresem przejściowym

elektronizacji zamówień

, zasadami porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, dokumentowaniem czynności w postępowaniach, JEDZ oraz wykorzystywaniem elektronicznego formularza eESPD, fakturami elektronicznymi i systemem e-Certis
Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Teresa Ordysińska, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611697
Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i spos ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611802
Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publi ...

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł


Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

Grzegorz Matejczuk, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611826
Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postę ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jerzy Pieróg, Joanna Presz Król, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611819
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


E-Zamówienia publiczne

Gawrońska Baran Andrzela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373845
Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilu ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
129 zł


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611680
Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najw ...

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł


Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611611
Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować d ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Piotr Trębicki, Joanna Hołowińska, Magdalena Maksimiuk, Marta Pasztaleniec, Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611789
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane prz ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

Włodzimierz Dzierżanowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248303
Książka uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych. ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł


Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611413
Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu. ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł