Zamówienia publiczne nie są trudne

Justyna Olszewska Stompel, Jarosław Rokicki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326407185
Poradnik skierowany do osób początkujących w zakresie zamówień publicznych. Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu rysunki, tabele, schematy i algorytmy ułatwią zrozu ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Kontrola zamówień publicznych

Przemysław Szustukiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325524548
Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne\" ma charakter podręcznika akademickiego przeznaczonego dla studentów, jak i praktyków prawa, którzy chcą poznać przepisy prawa rządzące zewnętrzną kontrolą zamówień publicznych ...

Cena w prawoo.pl:
35.28 zł
45 zł


Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD

Jakub Pawelec, Anna Dąbrowska, Jakub Wojsyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595715
Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Opracowanie obejmuje całość n ...

Cena w prawoo.pl:
141.23 zł
179 zł


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Paweł Banasik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361188599
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określając wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału w ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Zamówienia sektorowe Komentarz

Aldona Kowalczyk, Anna Szymańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326412158
Komentarz przedstawia zasady i odrebnosci charakteryzujące zamówienia sektorowe, będące specyfi cznym rodzajem zamówien publicznych. .. Autorki omówily zasady wykładni zarówno polskich, jak i unijnych przepisów sektorowych. Przedstawił ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010- 2016)

Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788392783725
Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010- 2016) ...

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł


Od umowy po realizację zamówienia

Garth Ward
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 01/2010 | Isbn 9788326403828
W jaki sposób dobrać najlepszych kontrahentów, jaką umowę podpisać, jaką formę rozliczenia wybrać? Te pytania zadają sobie regularnie szefowie projektów. Lektura niniejszej książki pozwoli rozwiać wątpliwości i z sukcesem realizo ...

Cena w prawoo.pl:
62.28 zł
83 zł


Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Andrzela Gawrońska Baran
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788325506346
...

Cena w prawoo.pl:
61.94 zł
79 zł


Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Arkadiusz Borowiec
Wydawnictwo: Politechnik Sp.z o.o. Księgarnia
Wydanie 2/2009 | Isbn 9788371438509
Funkcjonowanie w świecie, w którym rozwój systemów informatycznych w ciągu ostatnich lat objął wszystkie obszary naszej aktywności, a tempo zmian na rynku IT jest zawrotne, wymaga podejmowania trafnych decyzji i dokonywania zakupów w ra ...

Cena w prawoo.pl:
27.43 zł
30.7 zł


Zamówienia publiczne


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2007 | Isbn 8374264167
Rewolucyjne zmiany w zamówieniach publicznych Wobec tak licznych zmian w ustawie zarówno zamawiający, jak i wykonawca zadają sobie pytanie: jak sobie z tym poradzić? - praktycznie skomentowane wszystkie wprowadzone zmiany, w tym: nowe zasad ...

Cena w prawoo.pl:
59.62 zł
81.9 zł