Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

Dzierżanowski Włodzimierz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326438233
W publikacji przedstawiono procedurę udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiające się w praktyce błędy oraz ich konsekwencje. \r\n\r\nCzytelnik znajdzie tu opis konkretnych sta ...

Cena w prawoo.pl:
49.93 zł
69 zł


Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Banasik Paweł
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723126
Książka porusza kwestie wywołujące wiele kontrowersji, takie jak: zatrzymanie wadium, nieuczciwa konkurencja czy zastosowanie nieprawidłowej stawki VAT w cenie ofertowej. Autor wskazuje także, jakie czynniki powodują, że warunki udziału ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych

Malczewska Agnieszka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362723140
W przypadkach gdy zamówienia publiczne dotyczą utworów, nieznajomość prawa autorskiego okazuje się bardzo problematyczna. Związane z tym trudności pojawiają się już na wstępnych etapach postępowania, w tym przy wyborze właściwego ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Banasik Paweł
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788362723027
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera opis całej procedury udzielania zamówienia, dlatego powinien być sporządzany z należytą starannością i precyzją. Szczegółowa zawartość protokołu, który z mocy p ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych

Krzysztof Puchacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788374266673
Mechanizmy i procedury, które usprawnią proces przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zestaw wzorcowych regulaminów zamówień publicznych dla zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy P ...

Cena w prawoo.pl:
109.54 zł
157.5 zł


Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej korzystne dla wykonawcy z komentarzem

Andrzela Gawrońska Baran
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325540982
Orzeczenia wydawane przez KIO w przeważającej większości nie są korzystne dla wykonawców składających odwołania. Z informacji dotyczącej rozpoznawania odwołań przez KIO w 2011 r. wynika, że zaledwie 25% odwołań wykonawców jest uw ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Dorota Grochalska, Zbigniew Leszczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788361188650
Opracowanie w praktyczny sposób omawia procedurę udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane począwszy od konkursu na prace projektowe, poprzez zamówienia na wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz związ ...


Zamówienia publiczne w sferze kultury

Rafał Golat
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788326407543
Poradnik przedstawia specyfikę uwarunkowań prawnych wydatkowania środków publicznych w sferze kultury. W celu zilustrowania omówionej problematyki w poradniku zamieszczono analizę przykładowych stanów faktycznych, wyciąg przepisów praw ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Zamówienia publiczne nie są trudne

Justyna Olszewska Stompel, Jarosław Rokicki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326407185
Poradnik skierowany do osób początkujących w zakresie zamówień publicznych. Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu rysunki, tabele, schematy i algorytmy ułatwią zrozu ...

Cena w prawoo.pl:
30.05 zł
39 zł


Kontrola zamówień publicznych

Przemysław Szustukiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325524548
Kontrola zamówień publicznych. Zagadnienia praktyczne\" ma charakter podręcznika akademickiego przeznaczonego dla studentów, jak i praktyków prawa, którzy chcą poznać przepisy prawa rządzące zewnętrzną kontrolą zamówień publicznych ...

Cena w prawoo.pl:
36.23 zł
45 zł