Umowy pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD

Jakub Pawelec, Anna Dąbrowska, Jakub Wojsyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595715
Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Opracowanie obejmuje całość n ...

Cena w prawoo.pl:
154.07 zł
179 zł


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Paweł Banasik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361188599
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określając wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału w ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Zamówienia sektorowe Komentarz

Aldona Kowalczyk, Anna Szymańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326412158
Komentarz przedstawia zasady i odrebnosci charakteryzujące zamówienia sektorowe, będące specyfi cznym rodzajem zamówien publicznych. .. Autorki omówily zasady wykładni zarówno polskich, jak i unijnych przepisów sektorowych. Przedstawił ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010- 2016)

Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stachowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788392783725
Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010- 2016) ...

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł


Od umowy po realizację zamówienia

Garth Ward
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 01/2010 | Isbn 9788326403828
W jaki sposób dobrać najlepszych kontrahentów, jaką umowę podpisać, jaką formę rozliczenia wybrać? Te pytania zadają sobie regularnie szefowie projektów. Lektura niniejszej książki pozwoli rozwiać wątpliwości i z sukcesem realizo ...

Cena w prawoo.pl:
60.06 zł
83 zł


Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Arkadiusz Borowiec
Wydawnictwo: Politechnik Sp.z o.o. Księgarnia
Wydanie 2/2009 | Isbn 9788371438509
Funkcjonowanie w świecie, w którym rozwój systemów informatycznych w ciągu ostatnich lat objął wszystkie obszary naszej aktywności, a tempo zmian na rynku IT jest zawrotne, wymaga podejmowania trafnych decyzji i dokonywania zakupów w ra ...

Cena w prawoo.pl:
25.23 zł
30.7 zł


Prawo zamówien publicznych Komentarz do nowelizacji

Henryk Nowicki, Izabela Łazuga, Jarosław Wyżgowski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376204369
W komentarzu omówione zostały m.in. zagadnienia związane z opisem sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, możliwością zaliczkowania zamówień, jak również systemem środków odwoławczych. Ze względu na ...

Cena w prawoo.pl:
45.46 zł
59 zł


Instruktaż wypełniania formularzy ogłoszeń w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007

Bartłomiej Kardas
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2007 | Isbn 8314264242
UWAGA! Rewolucyjna zmiana sposobu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Od dnia 11 czerwca 2007 r. obowiązują nowe zasady publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Zamawiający zostali zobowiązani d ...

Cena w prawoo.pl:
87.63 zł
126 zł


Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji

Paweł Granecki, Mariusz Kuźma,, Agnieszka Olszewska
Wydawnictwo: Twigger Wydawnictwo S.A.
Wydanie /2007 | Isbn 8388904929
Publikacja jest przeznaczona dla praktyków, zainteresowanych zagadnieniem prawa zamówień publicznych. Myśl przewodnią książki stanowi usystematyzowany opis czynności wymaganych w ramach procedur o udzielenie zamówienia publicznego. W ko ...

Cena w prawoo.pl:
74.06 zł
96 zł


Zamówienia publiczne Zarządzanie organizacją luźmi i problemami

Justyna Olszewska, Jarosław Rokicki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788326403972
Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do zamawiających jak i do wykonawców. Składa się z dwóch części - pierwsza poświęcona jest interpretacji zagadnień prawnych, zawiera propozycje rozwiązań problemów najczęściej występu ...

Cena w prawoo.pl:
40.07 zł
52 zł