Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych

Grzegorz Matejczuk, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611826
Pierwsza publikacja kompleksowo poruszająca zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Pomoże uczestnikom systemu zamówień w skutecznym egzekwowaniu swoich praw podczas postę ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jerzy Pieróg, Joanna Presz Król, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788365611819
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


E-Zamówienia publiczne

Gawrońska Baran Andrzela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373845
Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilu ...

Cena w prawoo.pl:
106.99 zł
129 zł


Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611680
Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najw ...

Cena w prawoo.pl:
114.02 zł
148 zł


Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611611
Książka o błedach i uchybieniach przy zamówieniach skierowana jest do obu stron postępowania. Zawarte w niej wskazówki pomogą zamawiającym zauważyć nieścisłości w ofertach, a wykonawcom podpowiedzieć, jak prawidłowo przygotować d ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

Włodzimierz Dzierżanowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248303
Książka uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych. ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł


Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611413
Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu. ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611604
Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonaw ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Zamówienia publiczne Nowe zasady

Garbarczuk Ewa, Stompel Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072342
Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radcó ...

Cena w prawoo.pl:
75.59 zł
99 zł


Elektronizacja zamówień publicznych

Magdalena Falkowska, Justyna Andała Sępkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247054
Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone us ...

Cena w prawoo.pl:
53.99 zł
69 zł