Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Konrad Różowicz, Mirosław Różowicz, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365611604
Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonaw ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Zamówienia publiczne Nowe zasady

Garbarczuk Ewa, Stompel Marek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381072342
Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radcó ...

Cena w prawoo.pl:
76.29 zł
99 zł


Zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów

Ewa Marcjoniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076883
Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka Zamówienia publiczne wzory pism i dokument ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Elektronizacja zamówień publicznych

Magdalena Falkowska, Justyna Andała Sępkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247054
Książka zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zmiany te zostały wprowadzone us ...

Cena w prawoo.pl:
52.31 zł
69 zł


Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Więcław Bator Lidia, Kruszka Leopold
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241045
W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule zbuduj i formule zaprojek ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
179 zł


Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247078
Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia publiczne, ale są ustawowo wyłączone s ...

Cena w prawoo.pl:
62.04 zł
69 zł


Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247641
Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych. Omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych

Komisja przetargowa w praktyce Filipek

Filipek Małgorzata, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788365611055
Książka uwzględnia ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą się, jak zgodnie z nowymi przepisami skonstruować regulamin pracy komisji przet ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Prawo zamówień publicznych w praktyce

Andała Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381242134
Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obraz ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł


Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

Eliza Grabowska Szweicer, Iga Granecka, Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281089
Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach pub ...

Cena w prawoo.pl:
147.65 zł
189 zł