Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jerzy Pieróg, Joanna Presz Król
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611345
Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ma ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce praw ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł


Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611413
Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu. ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł


Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Marcin Meducki, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788365611017
Trzecie wydanie książki uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją prawa zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów cywilnych. Ponadto zostały uaktualnione i rozszerzone wzory umów zamieszczone na dołączone ...

Cena w prawoo.pl:
121.79 zł
148 zł


Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Ewaryst Kowalczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611208
Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne stosowanie przepisów pzp. Opracowani ...

Cena w prawoo.pl:
177.59 zł
276 zł


Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Łopianowska Honorata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326499272
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznictwa, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragment ...

Cena w prawoo.pl:
143.08 zł
189 zł


Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Agata Hryc Ląd, Agata Smerd
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597351
Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspektach ich zastosowania w realiach jednostki sektora finansów publicznych. Przeprowadza krok po kroku przez procedurę, podając przykłady „z życia wzięte” oraz stanowiska urzędowe i ...

Cena w prawoo.pl:
113.74 zł
139 zł


Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Bartosz Rosada, Andrzej Polaszek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788365611024
Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw. Książka Umowy o roboty budowlane odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby od ...

Cena w prawoo.pl:
103.49 zł
128 zł


Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck

Mateusz Winiarz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325597375
Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są bardzo istotne dla systemu zamówień publicznych, w tym dla instytucji kultury. W praktyce podstawowym pytaniem pozostaje: jak poprawnie określić przedmiot zamówienia? Pojawiają si ...

Cena w prawoo.pl:
113.74 zł
139 zł


Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Klich Grzegorz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587116
Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej p ...

Cena w prawoo.pl:
95.44 zł
109 zł


Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Klich Grzegorz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587116
Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej p ...

Cena w prawoo.pl:
94.29 zł
109 zł