Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Więcław Bator Lidia, Kruszka Leopold
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381241045
W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule zbuduj i formule zaprojek ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
179 zł


Zamówienia do 30 000 euro zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247078
Poradnik wyczerpująco opisuje zagadnienie planowania i wydatkowania środków publicznych w wysokości do 30.000 euro. Jest to szczególna kategoria wydatków, które z założenia stanowią zamówienia publiczne, ale są ustawowo wyłączone s ...

Cena w prawoo.pl:
52.16 zł
69 zł


Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247641
Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych. Omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych. ...

Zapowiedź książki Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych

Komisja przetargowa w praktyce Filipek

Filipek Małgorzata, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788365611055
Książka uwzględnia ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą się, jak zgodnie z nowymi przepisami skonstruować regulamin pracy komisji przet ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych

Eliza Grabowska Szweicer, Iga Granecka, Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281089
Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze to publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach pub ...

Cena w prawoo.pl:
162.63 zł
189 zł


Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Sebastian Zaręba, Jakub Rudnicki, Grzegorz Mazurek, Biblioteka Przetargi Publiczne
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611444
Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu przedmiotu zamówienia, przez badanie i ocenę ofert, po wybór oferty najkorzyst ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Vademecum wykonawcy po nowelizacji

Eliza Grabowska Szweicer, Paweł Granecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281089
Publikacja, która w jasny i precyzyjny sposób wskazuje jak wygrać przetarg w zamówieniach publicznych. Dzięki licznym przykładom oraz odwołaniom do orzecznictwa KIO, artykułów i doktryny odpowiada na pytania rodzące się podczas proces ...


Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

Horubski Krzysztof
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie /2017 | Isbn 9788381280013
W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów tych zaliczono: ograniczenia przedmiotowych oraz podmiotowych zmian umów o zamówienia; ...

Cena w prawoo.pl:
146.38 zł
169 zł


Vademecum zamawiającego z płytą CD

Andrzela Gawrońska Baran, Arkadiusz Szyszkowski, Michał Culepa, Piotr Walczak, Miro
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325594299
Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Prz ...

Cena w prawoo.pl:
127.54 zł
149 zł


Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zbigniew Leszczyński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611321
Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rod ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł