Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Łopianowska Honorata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326499272
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznictwa, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragment ...

Cena w prawoo.pl:
137.92 zł
189 zł


Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Agata Hryc Ląd, Agata Smerd
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597351
Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspektach ich zastosowania w realiach jednostki sektora finansów publicznych. Przeprowadza krok po kroku przez procedurę, podając przykłady „z życia wzięte” oraz stanowiska urzędowe i ...

Cena w prawoo.pl:
105.82 zł
139 zł


Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Bartosz Rosada, Andrzej Polaszek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788365611024
Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw. Książka Umowy o roboty budowlane odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby od ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck

Mateusz Winiarz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325597375
Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są bardzo istotne dla systemu zamówień publicznych, w tym dla instytucji kultury. W praktyce podstawowym pytaniem pozostaje: jak poprawnie określić przedmiot zamówienia? Pojawiają si ...

Cena w prawoo.pl:
105.82 zł
139 zł


Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Klich Grzegorz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587116
Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej p ...

Cena w prawoo.pl:
88.80 zł
109 zł


Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Klich Grzegorz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587116
Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej p ...

Cena w prawoo.pl:
87.73 zł
109 zł


Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP

Łukasz Korporowicz, Hubert Nowak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360186855
Celem opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Komentarz w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środków unijnych. Naruszenie w trakcie kontraktowa ...

Cena w prawoo.pl:
22.29 zł
24 zł


Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych

Eger Katarzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381071048
Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zakres koniecznego zaangażowania podmiotów oddającyc ...

Cena w prawoo.pl:
75.66 zł
99 zł


Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 roku komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Krzysztof Puchacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378043300
Autor komentarza do PZP wskazuje, w jaki sposób stosować nowe regulacje, oraz podaje szczegółowy harmonogram wejścia w życie poszczególnych przepisów. Najważniejsze zmiany:- wprowadzenie trzy etapowego systemu weryfikacji podmiotow ...

Cena w prawoo.pl:
115.45 zł
157.5 zł


Zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house

Jakub Pawelec, Anna Dąbrowska, Jarosław Kulawik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325590338
Celem komentarza jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house, czyli bezprzetargowego zlecania zadań przez podmioty publiczne. W sposób jasny i ...

Cena w prawoo.pl:
113.31 zł
149 zł