Partnerstwo publiczno-prywatne

Andrzej Panasiuk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611376
Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadc ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Treścińska Iwona, Falkowska Magdalena, Osiecka Anna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381240161
Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformaliz ...

Cena w prawoo.pl:
113.88 zł
149 zł


Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Marcin Meducki, Eliza Grabowska Szweicer
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788365611017
Trzecie wydanie książki uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją prawa zamówień publicznych oraz najnowsze orzecznictwo KIO i sądów cywilnych. Ponadto zostały uaktualnione i rozszerzone wzory umów zamieszczone na dołączone ...

Cena w prawoo.pl:
113.31 zł
148 zł


Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Ewaryst Kowalczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365611208
Komplet książek z prawa zamówień publicznych ma za zadanie przybliżyć zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, w przypadku których nie jest konieczne stosowanie przepisów pzp. Opracowani ...

Cena w prawoo.pl:
171.19 zł
276 zł


Zamówienia publiczne Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Łopianowska Honorata
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326499272
Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych. Autorki zbioru orzecznictwa, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragment ...

Cena w prawoo.pl:
137.92 zł
189 zł


Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Agata Hryc Ląd, Agata Smerd
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597351
Praktyczny przewodnik po trybach negocjacyjnych i aspektach ich zastosowania w realiach jednostki sektora finansów publicznych. Przeprowadza krok po kroku przez procedurę, podając przykłady „z życia wzięte” oraz stanowiska urzędowe i ...

Cena w prawoo.pl:
118.98 zł
139 zł


Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Bartosz Rosada, Andrzej Polaszek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788365611024
Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw. Książka Umowy o roboty budowlane odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby od ...

Cena w prawoo.pl:
98.61 zł
128 zł


Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck

Mateusz Winiarz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325597375
Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są bardzo istotne dla systemu zamówień publicznych, w tym dla instytucji kultury. W praktyce podstawowym pytaniem pozostaje: jak poprawnie określić przedmiot zamówienia? Pojawiają si ...

Cena w prawoo.pl:
118.98 zł
139 zł


Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Klich Grzegorz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587116
Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej p ...

Cena w prawoo.pl:
88.80 zł
109 zł


Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Klich Grzegorz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325587116
Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej p ...

Cena w prawoo.pl:
87.73 zł
109 zł