Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP

Łukasz Korporowicz, Hubert Nowak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Wydanie 1/2009 | Isbn 9788360186855
Celem opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Komentarz w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środków unijnych. Naruszenie w trakcie kontraktowa ...

Cena w prawoo.pl:
22.29 zł
24 zł


Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych

Eger Katarzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381071048
Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wykorzystania cudzych zasobów i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zakres koniecznego zaangażowania podmiotów oddającyc ...

Cena w prawoo.pl:
79.44 zł
99 zł


Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 roku komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Krzysztof Puchacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378043300
Autor komentarza do PZP wskazuje, w jaki sposób stosować nowe regulacje, oraz podaje szczegółowy harmonogram wejścia w życie poszczególnych przepisów. Najważniejsze zmiany:- wprowadzenie trzy etapowego systemu weryfikacji podmiotow ...

Cena w prawoo.pl:
115.45 zł
157.5 zł


Zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house

Jakub Pawelec, Anna Dąbrowska, Jarosław Kulawik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325590338
Celem komentarza jest szczegółowe omówienie problematyki związanej z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house, czyli bezprzetargowego zlecania zadań przez podmioty publiczne. W sposób jasny i ...

Cena w prawoo.pl:
113.31 zł
149 zł


Słownik zamówień publicznych

Elżbieta Cierlica, Maria Olszewska Kazanecka, Ewa Wiktorowska, Grzegorz Mazurek, Ark
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326966248
Kompleksowe ujęcie Prawa zamówień publicznych w 166 hasłach. Wygodnie, merytorycznie i w zgodzie z najnowszymi przepisami (w oparciu o tekst ujednolicony Pzp z 24 sierpnia 2017 r.)! Wybitni eksperci w sposób jasny i praktyczny wyjaśniają ...

Cena w prawoo.pl:
103.78 zł
149 zł


Dokumenty w zamówieniach publicznych Wzory zgodne z nowelizacją z 22 czerwca 2016 r

Hryc Ląd Agata, Mikulska Nawacka Marta, Perkowska Dominika
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326957543
Stosowanie nowych przepisów w przypadku Prawa zamówień publicznych zawsze wiąże się z początkowymi trudnościami. Potrzeba czasu na ugruntowanie się praktyki w zakresie interpretacji często niejasnych czy wieloznacznych regulacji. Zbió ...

Cena w prawoo.pl:
77.17 zł
99 zł


Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016

Mariusz Kuźma
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325588885
Książka zawiera omówienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – nowego jednego z kluczowych dla postępowania o zamówienie publiczne dokumentu. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków zamówień publicz ...

Cena w prawoo.pl:
98.43 zł
129 zł


Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Gawrońska Baran Andrzela, Kraszewska Matylda
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie /2016 | Isbn 9788326949067
Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w najbliższym czasie znacznemu uelastycznieniu. Są bowiem przedmiotem nowelizacji ustawy Pzp, która powinna zacząć obowiązywać od 18 kwietnia 2016 r. Wprawdzie po nowelizacji ustawy ...

Cena w prawoo.pl:
41.92 zł
49.9 zł


Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Oficyna Prawa Polskiego, Kraszewska Matylda, Andrzela Gawrońska Baran
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326949067
Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawami i obowiązkami stron, zawiera wiele mechanizmów, które w założeniu mają dyscyplinować wykonawców i chronić szeroko rozumiany interes zamawiającego. Niew ...

Cena w prawoo.pl:
39.84 zł
49.9 zł


Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym

Krzysztof Puchacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378042105
Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – z 14.000 euro do poziomu 30.000 euro. Wyłączenie obszernej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania przepisów us ...

Cena w prawoo.pl:
131.45 zł
189 zł