Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych

Kania Michał
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2014 | Isbn 9788379302857
Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku ...

Cena w prawoo.pl:
37.38 zł
48 zł


Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim

Kania Michał
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2014 | Isbn 9788379302857
Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku ...

Cena w prawoo.pl:
37.38 zł
48 zł


Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Hryc Ląd, Gawrońska Baran, Adamiec, Śledziewska
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie /2015 | Isbn 9788326939396
Z książki dowiesz się jakie dokumenty krok po kroku należy przygotować, zarówno gdy jest się organizatorem przetargu, jak i w przypadku gdy bierze się udział w postępowaniu o zamówienie publiczne jako wykonawca. Pozna ...

Cena w prawoo.pl:
75.54 zł
99 zł


Zamówienia publiczne w 3 krokach

Saja Żwirkowska
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 3/2015 | Isbn 9788326936487
Przewodnik po najważniejszych czynnościach i instytucjach, jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych ma na celu w łatwy i przejrzysty sposób wskazać właściwy kierunek, w którym powinni podążać uczestnicy po ...

Cena w prawoo.pl:
75.54 zł
99 zł


Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325575755
Pozycja skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w sporządzanie i ocenę ofert, a więc do administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, firm zajmujących się wykonywaniem kontraktów dla administracji oraz beneficjentów ...

Cena w prawoo.pl:
104.11 zł
139 zł


Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Grabowska, Mazurek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364512452
Od starannego i przemyślanego przygotowania postępowania zależy powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający nie zawsze jednak przywiązują do tego etapu dostateczną wagę i popełniają wiele błędów, któr ...

Cena w prawoo.pl:
91.68 zł
119 zł


Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych

Szyszkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325572877
Książka stanowi kompleksowy zestaw najbardziej istotnych informacji,\r\ndotyczących oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazano w niej fundamentalną różnicę pomiędzy ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego i ofert ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł


Zamówienia publiczne w orzecznictwie

Gawrońska Baran Andrzela, Hryc Ląd Agata, Saja Klaudyna, Śledziewska Małgorzata
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326907883
Dowiesz się jakie są omyłki w ofertach.\r\nWarunki udziału w postępowaniu. Wadium. \r\nOpis przedmiotu zamówienia. Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych. Podsumowanie. Indeks orzeczeń. Bez względu na to czy jesteś Zamawiającym cz ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz

Puchacz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788378042402
Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporządzenia tego sprawo ...

Cena w prawoo.pl:
87.63 zł
126 zł


Zamówienia publiczne jako środek budowania państwa w sytuacjach pokonfliktowych na przykładzie Afgan

Suwara Ewa
Wydawnictwo: Elipsa Dom Wydawniczy
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788380170698
Publikacja jest nowatorskim na rynku polskim, ale i zarazem interesującym przedstawieniem ważnego z punktu widzenia gospodarki, czy też instytucji państwa zagadnienia badawczego jakim jest kwestia zamówień publicznych. Autorka w jaki spos ...

Cena w prawoo.pl:
35.97 zł
46.2 zł