Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

Prawo zamówień publicznych Komentarz Dzierżanowski

 

289 zł 213.99 Wysyłka gratis

Autor: Dzierżanowski Włodzimierz, Stachowiak Małgorzata, Jerzykowski Jarosław,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381078313
Wydanie: 7/2017 Stron: 1556


Inne działy: Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Prawo zamówień publicznych 2018, Prawo administracyjne podręcznik, Prawo handlowe 2018,
Gratis

Wysylka

Komentarz do prawa zamówień publicznych to wyczerpujące omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych. Dzięki temu publikacja stanowi obowiązkową pozycję dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w praktyce. Autorzy komentarza zaprezentowali również bogaty dorobek orzecznictwa w tym zakresie - począwszy od sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej, po Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy i doktryny Urzędu Zamówień Publicznych. W komentarzu znajdziesz odpowiedzi m.in. na te pytania:

- w jakim zakresie uproszczono procedury stosowane w zamówieniach publicznych?
- jakie zmiany wprowadzono w zakresie zapewnienia lepszego dostępu do rynku zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcom?
- czym jest nowy tryb udzielania zamówień w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego oraz kiedy i jak się go stosuje?
- jakie korzyści wynikają z wprowadzenia zasady proporcjonalności do czynności przygotowania i prowadzenia postępowania?
- co się zmieniło w postępowaniach na usługi społeczne o wartości poniżej progów unijnych?
- czym jest nowa procedura odwrócona w zamówieniach publicznych? Kto i kiedy może ją stosować?
- co się zmieniło w zakresie składania i uzupełniania oświadczeń oraz dokumentów przez wykonawców?