Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki Stan prawny 1 marca 2018 roku

 

199 zł 152.24 Bestseller

Autor: Nowicki Józef, Komentarze praktyczne,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381242639
Wydanie: 3/2018 Stron: 1188


Inne działy: Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Prawo handlowe 2019,Wysyłka

Komentarz do prawa zamówień publicznych cenionego eksperta zamówień publicznych. Dzięki komentarzowi:
- zamawiający uniknie błędów w toku czynności związanych z przygotowaniem postępowania,
- wykonawca uniknie wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty.
Komentarz zawiera ponad 1600 orzeczeń (wraz z tezami i uzasadnieniami) Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Dzięki temu wyrobisz sobie właściwe stanowisko w konkretnej sprawie.

Komentarz do prawa zamówień publicznych uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone m.in. Ustawami:

- z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- z 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Autor komentarza omawia i wyjaśnia takie zagadnienia, jak:

- nowe progi kwotowe dla stosowania procedury zamówień publicznych,
- ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia,
- oświadczenie o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
- promocja ochrony środowiska w PZP,
- możliwość ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny,
- modyfikacja kryteriów oceny ofert,
- uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych i hotelarskich.
Komentarz stanowi źródło praktycznej wiedzy dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi i świadczących usługi doradztwa z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, ich pełnomocników (adwokatów i radców prawnych) oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę zamówień publicznych.