Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Pieróg

Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Pieróg

Zapowiedź książki Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Autor: Duże Komentarze Becka, Jerzy Pieróg,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325534417
Wydanie: 15/2019 Stron: 900


Inne działy: Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Prawo handlowe 2019,Wysyłka

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie:
- przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych,
- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych,
- środków ochrony prawnej,
- kontroli udzielania zamówień publicznych,
- organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych.

Komentarz do prawa zamówień publicznych został znacznie poszerzony i uzupełniony o najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz najnowsze poglądy doktryny. W Komentarzu omówiono zmiany wprowadzone m.in.:
- ustawą z 20.7.2018 r., która doprecyzowała przepisy regulujące kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych; zmiana weszła w życie 18.10.2018 r.;
- ustawą z 21.2.2019 r., która dostosowuje przepisy Prawa zamówień publicznych do RODO, m.in. ogranicza zasadę jawności w zamówieniach publicznych, modyfikuje obowiązek informacyjny, reguluje kwestie dot. przetwarzania danych na gruncie zamówień publicznych; zmiana wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.