Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Zapowiedź książki Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Autor: Małgorzata Sieradzka, Bartosz Kotowicz, Przemysław Szustakiewicz, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285704
Wydanie: 1/2018 Stron: 700


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Prawo zamówień publicznych 2018, Prawo administracyjne podręcznik,Wysyłka

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany PrZamPubl dokonane ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Czas, jaki upłynął od wejścia w życie nowelizacji zamówień publicznych, pozwolił Autorom przedstawić praktyczne problemy stosowania nowych przepisów oraz sposób ich interpretacji dokonywany przez KIO, czy SO.