Prawo zobowiązań część szczegółowa Tom 7 System Prawa Prywatnego

Prawo zobowiązań część szczegółowa Tom 7 System Prawa Prywatnego

 

399 zł 335.16 Wysyłka gratis

Autor: Jerzy Rajski, System Prawa Prywatnego,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325525484
Wydanie: 4/2018 Stron: 1312


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

W Tomie 7. zostały omówione umowy regulujące przeniesienie praw (sprzedaż, dostawa, zamiana, umowa offsetowa, kontraktacja, darowizna) oraz umowy odnoszące się do świadczenia usług (umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, zlecenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, przechowanie, umowa składu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa o podróż oraz odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady). W latach 2009-2011 uchwalono kilka ustaw zmieniających ustawę – Kodeks cywilny mające wpływ m.in. na umowę o roboty budowlane (w zakresie gwarancji). Dnia 20.2.2011 r. zaczęła obowiązywać również zmiana obejmująca zastaw (zmianie podlegała kwestia jego ustanowienia oraz zakresu zabezpieczenia). Zmiany dot. również umowy o dzieło. Włączono do tomu nowy rozdział dot. umowy offsetowej