Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

 

399 zł 341.54 Wysyłka gratis

Autor: System Prawa Prywatnego, Wojciech Katner, Ewa Bagińska, Mirosław Bączyk, Szymon Byczko, Jacek Gołaczyński, Andrzej Jakubiec, Aleksander Kappes, Przemysław Katner, Wojciech Kocot, Wiktor Matysiak, Teresa Mróz, Mirosław Nesterowicz,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286749
Wydanie: 3/2018 Stron: 1296


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego. Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z:

- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych i przemodelowania otoczenia regulacyjnego rynku energii elektrycznej w taki sposób, aby stworzyć silne zachęty ekonomiczne do budowy, utrzymywania i modernizacji jednostek wytwórczych oraz do zarządzania zużyciem energii i uelastycznienia popytu u odbiorców. Celem aktu jest wprowadzenie rozwiązania regulacyjnego, które może zaspokoić wskazaną wyżej potrzebę w sposób optymalny z punktu widzenia kosztów pokrycia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię – rynku mocy;
- ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486) dotyczące ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.Urz. UE L Nr 26, s. 19). Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji;
- ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.) dotyczące stworzenia warunków do realizacji rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), co posłuży ujednoliceniu usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego.