Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

 

379 zł 319.19 Wysyłka gratis

Autor: Krystyna Gromek, Praxis,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289573
Wydanie: 2/2019 Stron: 1964


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do pozakodeksowych regulacji dotyczących prawa rodzinnego, tj.: Konstytucji RP, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz unormowań międzynarodowych zawartych w prawie prywatnym międzynarodowym i ustawie o umowach międzynarodowych. Ponadto w książce omówiono także prawo procesowe przydatne podczas spraw związanych ze zobowiązaniami rodzinnymi.