Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne

Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne

 

79 zł 67.84

Autor: Andrzej Bałandynowicz,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381600354
Wydanie: 3/2019 Stron: 636


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych i przystosowawczych osób karanych, wartości kreujących ich tożsamość osobową.