Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

 

149 zł 130.53

Autor: Sebastian Kowalski, Hanna Paluszkiewicz, Olaf Włodkowski, Podatki w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581615
Wydanie: 1/2018 Stron: 299


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W publikacji omówiono zagadnienia związane z:
- kryminalizacją fałszerstw fakturowych,
- obowiązkiem zapłaty kwoty podatku od towarów i usług, wynikający z faktury wystawionej w sposób nierzetelny,
- kwalifikacją prawną przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych związanych z obrotem fakturami i rachunkami,
- wprowadzoną zmianą w obrębie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych stypizowanych w art. 62 KKS,
- fakturą jako przedmiotem bezpośredniego działania sprawcy czynu zabronionego,
- (nie)związaniem sądu karnego decyzją podatkową,
- zbiegiem odpowiedzialności karnej i administracyjnej,
- wykorzystaniem materiałów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym,
- metodami dowodzenia obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny,
- wystawianiem i wprowadzaniem do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur.