Proces karny

Proces karny

 

99 zł 76.99

Autor: Zgryzek Kazimierz, Koper Radosław, Zagrodnik Jarosław, Marszał Kazimierz,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381077385
Wydanie: 1/2017 Stron: 800


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Postępowanie administracyjne 2019, Postępowanie egzekucyjne,Wysyłka

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie:
- teorii procesu karnego,
- międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjnego prawa karnego procesowego, ochrony praw i wolności uczestników procesu oraz realizacji wartości i standardów konstytucyjnych na gruncie procesu karnego),
- zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian. W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Podręcznik uwzględnia gruntowne zmiany legislacyjne dokonane nowelą do kodeksu postępowania karnego z 11.03.2016 r., a także kolejne zmiany wprowadzone Ustawami z 10.06.2016 r., 23.03.2017 r. oraz 12.07.2017 r. Publikacja nawiązuje do opracowań przygotowywanych przez prof. Kazimierza Marszała, które przez ponad 30 lat służyły przyswojeniu wiedzy z zakresu procesu karnego. SERIA AKADEMICKA