Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

 

159 zł 117.59

Autor: Sebastian Kowalski, Michał Błaszczyszyn, Jarosław Błaszczak, Edyta Smolarczyk, Rafał Skarul, Barbara Serafinowska, Zdzisław Kubot,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246392
Wydanie: 1/2018 Stron: 224


Inne działy: Kadry i płace 2019, Kodeks pracy komentarz 2019, Prawo pracy 2019, Czas pracy 2019,Wysyłka

Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która kompleksowo przedstawia tę tematykę, łącząc aspekty teoretyczne i praktyczne. Rozważania w głównej mierze dotyczą niedopuszczalnych form w zatrudnianiu cywilnoprawnym i samozatrudnianiu, roli organów kontrolnych, a także przeciwdziałania niedozwolonym praktykom. Materiał zawarty w książce pozwala uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

- jak PIP i ZUS reagują na ujawniane w toku postępowań kontrolnych przypadki niedopuszczalnego zatrudniania;
- w jaki sposób NSZZ „Solidarność” odpowiada na zgłaszane przez pracowników przypadki niedopuszczalnego zatrudniania;
- czy z niedopuszczalnym zatrudnianiem łączy się odpowiedzialność za wykroczenie;
- jaki jest zakres związania sądu cywilnego wyrokiem sądu karnego lub decyzją ZUS, w których określono kwalifikację prawną zatrudnienia.
- Wartością dodaną niniejszej publikacji jest doświadczenie autorów, którzy zajmując się w praktyce sprawami związanymi z niejestrowanym zatrudnianiem lub ukrywaniem stosunku pracy – przedstawiają omawiają problematykę w szerokiej perspektywie.
Monografia jest skierowana do praktyków zajmujących się sprawami z zakresu prawa pracy: sędziów, adwokatów, radców prawnych, syndyków, inspektorów pracy oraz inspektorów ZUS, jak również pracowników urzędów pracy. Książka może także zainteresować przedsiębiorców oraz pracowników działów kadr i HR.