Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Zapowiedź książki Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Autor: Łukasz Sanakiewicz, Komentarze praktyczne,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604604
Wydanie: 1/2019 Stron: 224


Inne działy: Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Nieruchomości poradniki, Gospodarka nieruchomościami Komentarz, Nieruchomości Mieszkania,Wysyłka

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz. Publikacja w przystępny sposób omawia przepisy ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które weszły w życie 1.01.2019 r.