Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Tom 10 System Prawa Karnego

Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Tom 10 System Prawa Karnego

 

399 zł 299.49 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Warylewski Jarosław,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325585006
Wydanie: 2/2016 Stron: 1328


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,
Gratis

Wysylka

Dzieło zawierające gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących przestępstw przeciwko dobrom indywidualnym, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję zarówno dla praktyków prawa karnego tak jak: radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów oraz aplikantów i studentów jak również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym.
W 2 wydaniu uwzględniono wszelkie zmiany ustawodawcze uchwalone od czasu ukazania się wydania 1, dotyczące m.in. fundamentalnych zmian z zakresu przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-205 KK), będących konsekwencją wdrożenia dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, (zmiany weszły w życie w styczniu i maju 2014r).
Najważniejsze z nich to:
- uchylenie art. 205 KK, przewidującego tryb wnioskowy ścigania niektórych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
- zmiana sposobu przesłuchania pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa określone w art. 197–199 Kodeksu karnego.

Omówione zostały również zmiany będące konsekwencja nowelizacji KK, która weszła w życie 1.7.2015r., związane:
- ze zmianą polityki karania sprawców poważnych przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) – uproszczono procedurę zastosowania wobec takich sprawców środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie izolacyjno-leczniczym,
- ze zmiana w podejściu do sprawców przestępstw niealimentacji (art. 209 KK), ułatwiono odzyskanie zasądzonych alimentów (m.in. dopisanie dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej).

Skomentowano również najnowszą zmianę w Kodeksie karnym, w zakresie art. 191 (przestępstwo zmuszania), która weszła w życie 7.1.2016 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1549).