Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

 

119 zł 87.47

Autor: Michał Bochenek, Biblioteka pomocy społecznej,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249973
Wydanie: 1/2018 Stron: 264


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Ordynacja podatkowa 2019, Ustawa o rachunkowości 2019, Leksykon VAT 2019,Wysyłka

W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Czytelnicy odnajdą tu problematyczne ujęcie najczęściej poruszanych aspektów wybranych rodzajów świadczeń rodzinnych. Po omówieniu podstaw prawnych zamieszczono odniesienie do przykładu z praktyki (w formie pytania i odpowiedzi) oraz do poglądu wyrażonego w orzecznictwie samorządowych kolegiów odwoławczych lub sądów administracyjnych. Autor książki Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeńpodejmuje kwestie trudne i wymagające wykładni, które były sygnalizowane przez pracowników urzędów obsługujących organy właściwe (w szczególności pracowników urzędów miejskich oraz ośrodków pomocy społecznej). Prezentuje także aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące postępowania administracyjnego w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Dodatkowym walorem książki Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń są zawarte wzory decyzji, wniosków i pouczeń.