Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

 

74 zł 59.79

Autor: Paweł Sałdyka,
Wydawnictwo Unimex
Isbn: 9788380281073
Wydanie: 6/2019 Stron: 216


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka napisana przez Sałdykę omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.:
- liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow,
- przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych zarówno metoda pośrednia jak i metodą bezpośrednią,
- przykład praktycznego zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel,
- kluczowe różnice występujące między KSR 1 a MSR 7, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu dotyczącego podatku dochodowego.
- analizę wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych.

Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w książce zasad zapewnia bezbłędne i co najważniejsze bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych.