Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Borek Gabriela, Sztyler Jacek
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788378042518
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinanso ...

Cena w prawoo.pl:
93.16 zł
136.5 zł


Podstawy rachunkowości według efektów kształcenia

Dziuba Burczyk Alicja
Wydawnictwo: AFM
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788375712940
Zbiór zadań wypełnia duże zapotrzebowanie na tego rodzaju publikacje, gdyż wyróżnia się zakresem tematycznym. Mam tu na myśli wiązanie merytorycznej treści każdego rozdziału z normami Krajowych Ram Kwalifikacji i efektami kształcen ...


Podstawy rachunkowości Zbiór zadań

Andrzejewski Mariusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788301154530
Zbiór zadań z rozwiązaniami mający na celu, poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, pomóc czytelnikom w przyswojeniu podstawowych technik stosowanych we współczesnej rachunkowości. Dodatkowo zamieszczono kilkadziesiąt pytań testowych o ...

Cena w prawoo.pl:
30.34 zł
34.9 zł


Umowa deweloperska charakter prawny i zastosowanie praktyczne

Kunicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325566951
Brak uregulowań prawnych umowy deweloperskiej, powoduje konieczność odpowiedniego stosowania do niej przepisów różnych typów umów normatywnych lub przepisów o umowach w ogólności w zakresie nieuregulowanym przepisami ...

Cena w prawoo.pl:
94.81 zł
129 zł


Globalne uwarunkowania rachunkowości Systemy prcesy zmiany

Grabiński Konrad, Kędzior Marcin, Krasnodomska Joanna
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788320821468
rachunkowość prawo międzynarodowe ustawa o rachunkowości zasady ra ...

Cena w prawoo.pl:
56.27 zł
69.9 zł


Zbiór zadań z rachunkowości bankowej Pawlak

Pawlak Anna
Wydawnictwo: WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788372053251
Książka zawiera praktyczne przykłady dotyczące zagadnień rachunkowości banków. W drugim wydaniu podręcznika uwzględniono wymogi znowelizowanej ustawy o rachunkowości MSR, ustawy Prawo bankowe oraz bieżących ustaw podatkowych. W podr ...


Podstawy rachunkowości zadania i rozwiązania t2

Olchowicz Irena
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788376411507
Ze wzgędu na systematyczne zmiany w rachunkowości i dokonywany ciągły jej rozwój związany z harmonozacją i standaryzacją wyniknęła konieczność dalszej aktualizacji i rozszerzenia tego opracowania. Wynika to także z podjętego proces ...

Cena w prawoo.pl:
46.22 zł
45 zł


Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych

Staszkiewicz Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445132
W książce wnikliwie omówiono cechy i zakres sprawozdań finansowych, ryzyko, sprawozdawczość ostrożnościowg, elementy analizy i weryfikacji oraz relacje między sprawozdawczością finansową a ostrożnościowg. Na podsta ...

Cena w prawoo.pl:
76.28 zł
99 zł


Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego

Chojecka Iwoana
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325555429
Książka stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie problematyki wpływu naruszeń zasad ekonomicznych, regulacji prawnych i zasad etycznych na rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego\r\n\r\nTematem analizy są zasady uczciwego obrotu giełdowego (z ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
89 zł


Rachunkowość przedsiębiorstw Czubakowska

Ksenia Czubakowska
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788320820850
Książka uwzględnia zapotrzebowanie kadry kierowniczej na informacje o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstw oraz o ich sytuacji majątkowej i finansowej. Posiadanie takich danych zdecydowanie ułatwi menedżerom podejmowanie decyzji i s ...

Cena w prawoo.pl:
52.24 zł
64.9 zł