Rachunkowość instrumentów pochodnych

Rachunkowość instrumentów pochodnych

 

199 zł 148.29

Autor: Ożga Paweł,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325584832
Wydanie: 1/2016 Stron: 336


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka stanowi praktyczny przewodnik w zakresie rachunkowości instrumentów pochodnych zgodnie z polskim prawem bilansowym i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Zaprezentowane w niej zagadnienia zostały zobrazowane licznymi przykładami praktycznymi opartymi na wieloletnim doświadczeniu autora. Niewątpliwą zaletą książki z rachunkowości instrumentów pochodnych jest omówienie kwestii problematycznych, nieuregulowanych przepisami prawa i wskazanie ich rozwiązań wypracowanych przez praktykę rynkową.
Książka jest adresowana do wszystkich osób zaangażowanych w zabezpieczanie ryzyka finansowego za pomocą instrumentów pochodnych, zwłaszcza w przedsiębiorstwach z sektora niefinansowego. Rachunkowość jest bowiem nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem, gdyż pomaga monitorować wykorzystanie derywatów i efektywnie informować interesariuszy o efektach hedgingu.
W książce z rachunkowości instrumentów pochodnych przedstawiono następujące zagadnienia:
- podstawy zarządzania ryzykiem,
- zasady rachunkowości instrumentów pochodnych dopuszczalne przez prawo bilansowe,
- metody szacowania wartości godziwej najczęściej występujących derywatów,
- wymogi stosowania rachunkowości zabezpieczeń i problemy z tym związane,
- metody pomiaru efektywności powiązań zabezpieczających,
- rachunkowość wbudowanych instrumentów pochodnych,
- zasady opodatkowania instrumentów pochodnych,
- sposoby prezentacji derywatów w sprawozdaniach finansowych,
- zmiany w rachunkowości instrumentów pochodnych wprowadzone przez MSSF 9.