Rachunkowość jednostek oświatowych

Rachunkowość jednostek oświatowych

 

59 zł 46.43

Autor: Monika Kaczurak Kozak,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249461
Wydanie: 3/2018 Stron: 394


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka powstała w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu prawa oświatowego, finansów publicznych i rachunkowości uwzględniające szczególne rozwiązania dla jednostek oświatowych. Podstawę stanowiły również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, analizy regulacji wewnętrznych jednostek oświatowych oraz raportów pokontrolnych, w szczególności nieprawidłowości zachodzące w gospodarce finansowej jednostek oświatowych i zespołów obsługi.
Książka Rachunkowość jednostek oświatowych zapewnia szybką pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi stykają się księgowi jednostek oświatowych podczas wykonywania codziennych obowiązków. Zawiera wytyczne z zakresu organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe, sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej (samodzielnie lub przez zespół obsługi).
Publikacja jest przeznaczona dla księgowych, pracowników działów księgowości jednostek oświatowych: szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej, zwłaszcza zajmujących się prowadzeniem syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej.
Stan prawny 01.09.2014