Rachunkowość w oświacie

Grotkiewicz Magdalena, Niemiec Renata
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373623
Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. Rachunkowoś ...

Cena w prawoo.pl:
136.49 zł
159 zł


Rachunkowość jednostek oświatowych

Monika Kaczurak Kozak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381249461
Książka powstała w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu prawa oświatowego, finansów publicznych i rachunkowości uwzględniające szczególne rozwiązania dla jednostek oświatowych. Podstawę stanowiły również wy ...

Cena w prawoo.pl:
49.44 zł
59 zł


Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego

Wędzki Dariusz
Wydawnictwo: Nieoczywiste
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788363391751
W książce przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego, która jest najważniejszą i najczęściej stosowaną analizą finansową przedsiębiorstwa. Omówiono sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, konce ...

Cena w prawoo.pl:
74.26 zł
99 zł


Rachunkowość podatkowa

Olchowicz Irena, Jamroży Maciej
Wydawnictwo: Difin
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788380855953
Zasady prawa bilansowego oraz prawa podatkowego są względem siebie autonomiczne. Dlatego ujęcie kosztów i przychodów według obu praw różni się, co stwarza problemy natury ewidencyjno-sprawozdawczej. Celem książki w nowym wydaniu (zmie ...

Cena w prawoo.pl:
49.29 zł
60 zł


Niestandardowy podręcznik do rachunkowości

Rogozina Svetlana
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381020879
Teoretyczne podstawy rachunkowości wraz z przykładami zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Środki pomocnicze: ciekawostki historyczne, opisy komicznych sytuacji z wykładów o rachunkowości, żartobliwe rysunki, słownic ...

Cena w prawoo.pl:
34.81 zł
39 zł


Inwentaryzacja 2018 + CD z wzorami dokumentów

Trzpioła Katarzyna
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2018 | Isbn 9788326978982
Inwentaryzacja 2018 kompleksowo omawia zagadnienia związane z inwentaryzacją. Jest to przewodnik, który krok po kroku wskaże, w jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację w sposób prawidłowy, tak aby stanowiła ona podstawą do sp ...

Cena w prawoo.pl:
64.73 zł
78.8 zł


Klasyfikacja budżetowa 2019

Jarosz Barbara
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie /2018 | Isbn 9788326978746
W rozdziale I książki znajduje się tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których przedstawiono podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami – w wersji obowiązu ...

Cena w prawoo.pl:
110.25 zł
147 zł


Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw

Śnieżek Ewa, Krasodomska Joanna, Szadziewska Arleta
Wydawnictwo: Gab
Wydanie /2018 | Isbn 9788363391607
Celem opracowania jest przedstawienie problematyki raportowania informacji niefinansowych w szerokim kontekście jego rozwoju oraz podkreślenie znaczenia ujawniania informacji niefinansowych we współczesnych raportach biznesowych przedsiębio ...

Cena w prawoo.pl:
43.75 zł
49 zł


Leasing Praktyczne wskazówki i omówienie zmian 2019

Brzozowska Katarzyna, Kornacki Jakub, Trzpioła Katarzyna, Szaruga Katarzyna
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326978623
W publikacji Leasing. Praktyczne wskazówki, zmiany 2019 zagadnienie leasingu zostaje ukazane w świetle ustawy o CIT i ustawy o VAT wraz praktycznym porównaniem leasingu z kredytem bankowym. Publikacja omawia także zagadnienie podwójnej ewid ...

Cena w prawoo.pl:
44.56 zł
49.9 zł


Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie /2018 | Isbn 9788381374323
Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ...

Cena w prawoo.pl:
64.89 zł
79 zł