Rachunkowość zarządcza

Sobańska Irena
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381422390
Jubileusz 45 lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej jest wyjątkowy. Działalność akademicka Jubilatki zasługuje na uznanie w wielu różnych wymiarach – teoretycznym i praktycznym, naukowym i dydaktycznym, krajowym i zagranic ...

Cena w prawoo.pl:
35.11 zł
39.9 zł


Ustawa o rachunkowości

Wolters Kluwer
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 19/2018 | Isbn 9788381600606
Stan prawny na: 24.08.2018 r. W 19. wydaniu zbioru uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności go ...

Cena w prawoo.pl:
13.65 zł
13.9 zł


Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Świderska Gertruda Krystyna
Wydawnictwo: Difin
Wydanie /2018 | Isbn 9788380855267
Książka jest nową zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersją pozycji Jak czytać sprawozdanie finansowe, która znajduje się na rynku od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Autorka odpowiada w niej na pytania, jakie najczę ...

Cena w prawoo.pl:
36.96 zł
42 zł


Rachunkowość jednostek oświatowych

Monika Kaczurak Kozak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381249461
Książka powstała w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu prawa oświatowego, finansów publicznych i rachunkowości uwzględniające szczególne rozwiązania dla jednostek oświatowych. Podstawę stanowiły również wy ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Rachunkowość jednostek oświatowych

Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-

Sobańska Irena, Ignatowski Radosław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381420563
Książka została przygotowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (1948-2018). Ukazano w niej historię rachunkowości w Polsce przez pryzmat różnych obszarów aktywności praco ...

Cena w prawoo.pl:
39.52 zł
44.9 zł


Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej

Krasnodomska Joanna, Jonas Krzysztof
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381021586
Książka przedstawia próbę szerszego spojrzenia na sprawozdawczość finansową banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wychodząc poza ich sprawozdania finansowe i prezentując wy ...

Cena w prawoo.pl:
42.25 zł
48 zł


Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości

Cieciura Małgorzata
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381021609
Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, w jaki sposób też dla osób zainteresowanych rachunkowo­ścią i finansami przedsiębiorstwa. Do szczególnych walorów pragmatycznych mon ...

Cena w prawoo.pl:
42.25 zł
48 zł


Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości

Strojek Filus Marzena, Kumor Iwona
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381021623
We współczesnej gospodarce informacja finansowa koncentruje się na pomiarze i prezentacji wartości. Pomiar wartości może dotyczyć poszczególnych składników majątku i kapitału jednostki gospodarczej oraz jednostki jako całości. Pods ...

Cena w prawoo.pl:
36.96 zł
42 zł


Wskaźniki rynku kapitałowego zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych

Prusak Błażej
Wydawnictwo: CeDeWu
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381021630
Książka pt. Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych jest pierwszą zwartą publikacją na polskim rynku wydawniczym, która kompleksowo przedstawia tego rodzaju zagadnienia. W ...

Cena w prawoo.pl:
39.60 zł
45 zł


Rachunek kosztów księgowego i controllera

Chalastra Michał
Wydawnictwo: Marina
Wydanie /2018 | Isbn 9788361872894
We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, w jaki sposób te dwa systemy ...

Cena w prawoo.pl:
109.30 zł
130 zł