Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości

Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości

 

79 zł 51.83

Autor: Sawicki Kazimierz,
Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Isbn: 9788389179777
Wydanie: 1/2016 Stron: 391


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Ceny transferowe, Finanse publiczne 2019,Wysyłka

Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:
- ewidencję aktywów trwałych,
- środki pieniężne i rozrachunki,
- materiały i towary,
- koszty i przychody,
- produkt, kapitał i wynik finansowy,
- rachunkowość łączących się spółek,
- sprawozdawczość finansową i rachunkowość mikro i małych jednostek.

Rozdziały w książce rachunkowość przedsiębiorstw umożliwiają szybko i bez większego wysiłku poznać problematykę rachunkowości. Zamieszczono w niej schematy, tabele i przykłady liczbowe dla ułatwienia opanowania treści.
Po każdym podrozdziale znajduje się podsumowanie i test kontrolny.

Rozdział dwunasty zawiera przykładowy, uproszczony wykaz kont dla jednostek mikro i małych.
Książka Rachunkowość Przedsiębiorstw to poradnik praktyczny dla studentów, księgowych, uczestników kursów i seminarium oraz wszystkich chcących poznać wiedzę z rachunkowości wg znowelizowanych przepisów.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 roku.