Rachunkowość Zasady i metody Nowak

Rachunkowość Zasady i metody Nowak

Rachunkowość Zasady i metody Nowak

Autor: Nowak Edward,
PWE
Isbn: 9788320822281
Wydanie: 1/2016 Stron: 240


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Rachunkowość zajmuje się wartościowym pomiarem zdarzeń i zjawisk zachodzących w jednostkach gospodarczych. Przy tym w rachunkowości najistotniejsze jest, aby dostarczała informacji rzetelnych, kompletnych i precyzyjnych, przydatnych dla różnych osób i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem danej jednostki. W książce przedstawiono podstawy prowadzenia rachunkowości, w tym: funkcje rachunkowości, zasady rachunkowości jednostki, dokumentację księgową, księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia, wycenę aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego oraz wyniku podatkowego, inwentaryzację w jednostce gospodarczej, sprawozdawczość finansową jednostek i badanie sprawozdań finansowych. Przy tym we wszystkich omawianych zagadnieniach uwzględniono zmiany wprowadzone od 2016 r. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także przedsiębiorców i menedżerów.