Regulamin ZFŚS 2016

Regulamin ZFŚS 2016

Brak

Autor: Fulara Jaroszyńska Agnieszka,
Oficyna prawa polskiego
Isbn: 9788326942792
Wydanie: 1/2015 Stron: 52


Inne działy: Kadry i płace 2019, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,Wysyłka

W publikacji tej nie tylko proponujemy gotowe wzory zapisów poszczególnych części regulaminu ZFŚS , ale też w wielu przypadkach przedstawiamy po kilka wariantów jednego zapisu w zależności od potrzeb pracodawcy. Dodatkowo zamieszczamy wzory wniosków pracowników o świadczenia z ZFŚS. A i dla mniejszych pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS, znajdzie się na pożyteczny rozdział – o świadczeniu urlopowym. Na końcu natomiast czytelnicy znajdą jeszcze odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące poprawności różnych zapisów w regulaminie ZFŚS.