Rekrutacja do szkół Część 1 i 2

Rekrutacja do szkół Część 1 i 2

 

79 zł 58.22

Autor: Marciniak Lidia, Piotrowska Albin Elżbieta,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326482434
Wydanie: 1/2015 Stron: 84


Inne działy: Kadry i płace 2019, Karta nauczyciela 2019, Finanse publiczne 2019, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej,Wysyłka

Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Nowe obowiązki, w tym związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych oraz ochroną danych osobowych uczniów, spoczywają w szczególności na dyrektorach i organach prowadzących. Rodzice kandydatów muszą natomiast skompletować wymagane dokumenty i złożyć wniosek z załącznikami. Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów oraz szczegółowo opisanej procedurze rekrutacyjnej do szkół oraz placówek artystycznych z dwóch części książki Rekrutacja do szkół z serii ABC Praktyki Prawa Oświatowego dowiesz się m.in.:
– czy szkoły ponadgimnazjalne mogą stosować kryterium punktowe przy naborze uczniów na rok szkolny 2015/2016,
– czy nowe zasady naboru do szkół obowiązują również szkoły specjalne,
– na jakiej podstawie i do której klasy przyjąć ucznia przybywającego z innego kraju,
– jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie zespołu szkolno-przedszkolnego w związku ze zmianą przepisów dotyczących rekrutacji,
– w jaki sposób dyrektor powinien przeprowadzić rekrutację do nowo otwieranej od września 2015 r. klasy sportowej w publicznym gimnazjum. Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół publicznych oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły. ABC Praktyki Prawa Oświatowego to seria praktycznych publikacji pomagająca zrozumieć oraz stosować przepisy prawa dotyczące konkretnych zadań i zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej. Przejrzysta forma materiałów dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak i on-line ułatwia codzienne ich użytkowanie oraz pozwala na edytowanie i drukowanie dokumentów. Każdy tytuł w serii prezentuje niezbędną w danym temacie wiedzę:
– podstawę prawną, czyli przepisy regulujące konkretny zakres zadania lub obowiązku,
– praktyczne omówienia przepisów prawa przez ekspertów, zwracające uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz praktykę stosowania,
– wzory pism i dokumentów,
– wzory regulaminów i procedur postępowania,
– odpowiedzi na pytania dyrektorów wynikające z powtarzających się, jak też specy?cznych problemów,
– orzecznictwo rozstrzygające najbardziej kontrowersyjne problemy z zakresu organizacji i funkcjonowania szkół oraz przedszkoli, a także praw i obowiązków nauczycieli.