Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

 

64.9 zł 51.51

Autor: Gabrusewicz Wiktor, Gabrusewicz Przemysław,
Wydawnictwo Rachunkowość
Isbn: 9788320821932
Wydanie: 1/2015 Stron: 252


Inne działy: Kadry i płace 2018, Kodeks pracy komentarz 2018, Prawo pracy 2018, Zamknięcie Roku 2018,Wysyłka

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność. Spośród wszystkich sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo najważniejsze jest roczne sprawozdanie finansowe. Zamyka ono rok działalności przedsiębiorstwa i jednocześnie otwiera rok nowy. Ze względu na duże znaczenie poznawcze i informacyjne rocznego sprawozdania finansowego w książce zostały zaprezentowane zasady jego sporządzania oraz główne jego elementy, tj.: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, informacje dodatkowe. Książka będzie z pewnością cenną pomocą w poprawnym sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego i ułatwieniu zrozumienia jego wartości poznawczej. Jest adresowana zarówno do praktyków, jak i studentów kierunków finanse i rachunkowość, a także słuchaczy różnych profesjonalnych szkoleń