RODO dla księgowychi biur rachunkowych

RODO dla księgowychi biur rachunkowych Wzory dokumentów z objaśnieniami + aktywne druki na pendrive

 

99 zł 75.66

Autor: Infor,
Infor
Isbn: 9788381372619
Wydanie: /2018 Stron: 228


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dziale księgowości w firmie oraz w biurze rachunkowym nowych zasad ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Najtrudniejsze zagadnienia są przedstawione na praktycznych przykładach. Atutem publikacji są wzory dokumentów i procedur, które można wykorzystać w swojej działalności. Dodatkowo klienci otrzymują - pendrive z 15 aktywnymi drukami i wzorami zawartymi w książce. Są to min: 1.Ewidencja udostępnień danych osobowych innym podmiotom 2.Opis struktury zbiorów danych administratora danych 3.Opis struktury zbiorów danych podmiotów przetwarzających 4.Protokół z kontroli przetwarzania i stanu zabezpieczenia danych osobowych lub czynności sprawdzających 5.Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych 6.Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do zachowania poufności 7.Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych