RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

Zapowiedź książki RODO Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

Autor: Paulina Zawadzka Filipczyk, Daria Jarmużek, Edyta Jagiełło,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381245777
Wydanie: 1/2018 Stron: 336


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Książka będzie istotnym wsparciem dla pracodawców, na których ciąży odpowiedzialność za dostosowanie praktyki przetwarzania danych osobowych podwładnych do wymogów stawianych przez RODO, a także dla pracowników kancelarii prawnych i biur rachunkowych zajmujących się obsługą kadrową. Zainteresować się nią powinni również pracownicy chcący zapoznać się z prawami przysługującymi im w omawianym zakresie.Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.
Czytelnik znajdzie tu nie tylko kompleksowe omówienie uregulowań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r., lecz także konkretne rozwiązania, jakie pracodawca może zastosować w celu dostosowania swojej praktyki do nowych wymogów.

Wartość tego przystępnego poradnika podnoszą:
- liczne praktyczne przykłady, pomocne w interpretowaniu wymogów RODO, odwołania do orzecznictwa oraz opinii i wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
- wzory dokumentów stosowanych w sprawach z prezentowanej dziedziny.