RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

 

249 zł 180.19

Autor: Lubacz Dominik, Bielak Jomaa Edyta, Magdalena Kuba, Witold Chomiczewski, Joanna Łuczak, Michał Czerniawski, Urszula Góral, Piotr Drobek, Paweł Makowski, Katarzyna Witkowska Nowakowska, Natalia Zawadzka,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381240147
Wydanie: 1/2017 Stron: 1168


Inne działy: Finanse publiczne 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

W komentarzu do RODO znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne. Autorzy w komentarzu uwzględniają również projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wdrażającej do polskiego porządku prawnego ogólne rozporządzenie. Z komentarza o RODO dowiesz się:
- jakie są nowe obowiązki administratorów,
- jakie są nowe zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych,
- jakie są zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych,
- jakie są nowe regulacje transferu danych do państw trzecich.

RODO Komentarz skierowany zarówno do podmiotów, które jako administratorzy danych są zobowiązane do wdrożenia nowych rozwiązań, jak i do podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu oraz działów informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń.