Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce

Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce

 

139 zł 102.16

Autor: Jarosław Sekita,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381248310
Wydanie: 1/2018 Stron: 290


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

W monografii Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce zaprezentowano całokształt problemów związanych z opodatkowaniem pracy zagranicznej. Przedstawiono w niej zasady opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej przez polskich podatników za granicą oraz przez zagranicznych rezydentów w Polsce. Analizie poddano zarówno obowiązki pracodawcy (płatnika), jak i pracownika. W książce omówione zostały różne sposoby zatrudnienia, które różnią się m.in.:
- położeniem rezydencji podatkowej pracownika oraz pracodawcy,
- miejscem świadczenia pracy,
- wykonywaniem pracy w przedsiębiorstwie głównym, jego zagranicznym zakładzie lub miejscu zamieszkania pracownika.
Autor opisuje w szczególności zasady rozpoznawania przychodów, stosowania zwolnień przedmiotowych, potrącania kosztów, odliczania polskich i zagranicznych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rozliczania zaliczek, zasady opodatkowania wynikające z umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W opracowaniu znajdziesz również omówienie takich zagadnień jak:

- wpływ umów międzynarodowych na zakres polskiego obowiązku podatkowego,
- stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania w umowach międzynarodowych,
- ustalenie państwa uzyskania oraz opodatkowania dochodu,
- rozliczanie podatku w przypadku zewnętrznego zatrudnienia,
- opodatkowanie w przypadku braku umowy międzynarodowej,
- odszkodowania, koszty przeniesienia służbowego, dodatek za rozłąkę, dopłaty do wypoczynku, zwolnienie związane z pobytem za granicą, dojazd do pracy, wykorzystywanie samochodu pracownika w jazdach lokalnych, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
- odliczenie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
- zaliczki na Podatek dochodowy w przypadku zatrudnienia:
- polskiego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą,
- zagranicznego pracownika przez polskiego pracodawcę do pracy w Polsce,
- polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce,
- polskiego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy za granicą,
- zagranicznego pracownika przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce,
- wynagrodzenie za czas choroby uzyskane od polskiego oraz zagranicznego pracodawcy.

Przedstawiając swoją ocenę przepisów, autor pozytywnie lub negatywnie konfrontuje ją z praktyką działań organów podatkowych i sądów.