Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

 

128 zł 106.99 Zapowiedź 

Autor: Piotr Trębicki, Joanna Hołowińska, Magdalena Maksimiuk, Marta Pasztaleniec, Piotr Trębicki, Biblioteka Przetargi Publiczne,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611789
Wydanie: 1/2018 Stron: 278


Inne działy: Prawo zamówień publicznych 2018, Kodeks postępowania administracyjnego 2018, Prawo zamówień publicznych 2018, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Opracowanie będzie przydatne zarówno dla dużych zamawiających i wykonawców działających m.in. w sektorze drogowym czy IT, jak i dla mniejszych zamawiających, dokonujących różnego typu zakupów.