Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka

Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka

Zapowiedź książki Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka

Autor: Robert Gawłowski, Joanna Modrzyńska, Paweł Modrzyński, Sektor publiczny w praktyce,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381282031
Wydanie: 1/2018 Stron: 200


Inne działy: Finanse publiczne 2018, Ordynacja podatkowa 2018, Ustawa o rachunkowości 2018, Leksykon VAT 2018,Wysyłka

Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organizacyjnej, która jest niezbędna dla wdrożenia CUW w JST. Intencją autorów jest, aby strukturę pracy stanowiły pytania, których odpowiedzi są kluczowe dla procesu powołania i zarządzania CUW. Dzięki temu czytelnik będzie mógł korzystać z książki podczas całego procesu powoływania CUW.