Siwz bez tajemnic

Siwz bez tajemnic

 

119 zł 89.13

Autor: Anna Śmigulska Wojciechowska,
Oficyna prawa polskiego
Isbn: 9788326937743
Wydanie: 1/2015 Stron: 212


Inne działy: Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Prawo administracyjne podręcznik, Prawo handlowe 2019,Wysyłka

Kompleksowy przewodnik omawiający krok po kroku specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opisane w nim zostały wszystkie niezbędne zagadnienia, które pojawiają się w trakcie pracy przy tworzeniu dokumentacji, poparte przykładami zaczerpniętymi z prawdziwych procedur oraz bogatym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej.
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jeden z najważniejszych etapów całej procedury przetargowej. Zebrane w praktycznym kompendium porady wskazówki i wyjaśnienia pomogą każdemu specjaliście zminimalizować ryzyko popełnianych błędów. Skorzystać z niej mogą zarówno zamawiający, którzy chcą przygotować specyfikacje istotnych warunków zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jak również wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu i przygotować jak najlepszą ofertę. Książka podzielona jest na części:
- „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – jak ją sporządzić” – poświęcona jest problemom, jaki w swojej pracy zawodowej spotykają specjaliście pracujący po stronie zamawiającego.
- „Praktyczne porady dla wykonawców chcących wziąć udział w przetargu” - omówione zostały w niej wszystkie wyzwania dotyczące siwz, jakie może spotkać przedsiębiorca startujący w przetargu.
- „Wzory siwz”– kompletne przykłady wszystkich części dokumentacji dotyczącej siwz - zaczerpnięte z prawdziwych postępowań.

Publikację szczególnie polecamy specjalistom, którzy na co dzień mają do czynienia z opracowywaniem siwz albo przygotowywaniem ofert i poszukują szczegółowych wyjaśnień, jak również osobom, które zaczynają dopiero swoje pierwsze kroki w zamówieniach publicznych.