Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUp, KPC, KK)

Zapowiedź książki Skarga Pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Autor: Maria Jasińska, Komentarze Linia orzecznicza,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289566
Wydanie: 3/2018 Stron: 600


Inne działy: Postępowanie egzekucyjne, Aplikacja komornicza 2018, Komornik sądowy,Wysyłka

Skarga pauliańska jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika. Dotyczy ona czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, gdy osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową. W takiej sytuacji każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego.