Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Zapowiedź książki Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Autor: Pietrzykowski Krzysztof,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286657
Wydanie: 9/2018 Stron: 450


Inne działy: Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Prawo spółdzielcze 2018, Prawo budowlane 2018, Nieruchomości poradniki,Wysyłka

Komentarz do spółdzielni mieszkaniowych stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów spółdzielczego prawa mieszkaniowego (zwłaszcza członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, pracowników naukowych), jak i dla studentów wydziałów prawa oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. W publikacji skomentowano ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.). 9 wydanie komentarza zawiera wszystkie zmiany uchwalone od poprzedniego wydania komentarza, tj. zmiany m.in. wprowadzone:
-
- ustawą z 22.6.2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442);
- ustawą z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz − Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) dotyczące dostosowania przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego poprzez uregulowanie warunków nabywania dawnych tzw. mieszkań zakładowych, ograniczenie podmiotów posiadających status członków do osób, którym przysługują prawa do lokali, określenie zasad rozliczeń z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, eliminacji barier w budowaniu nowych mieszkań w ramach spółdzielczych praw lokatorskich realizując założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego.
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz został także zaktualizowany i uzupełniony o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo.