Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji

 

149 zł 117.69

Autor: Komentarze Becka, Piotr Hoffman, Monika Tabor Gruszfeld,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289832
Wydanie: 1/2018 Stron: 318


Inne działy: Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Prawo spółdzielcze 2018, Prawo budowlane 2018, Nieruchomości poradniki,Wysyłka

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszła w życie 9.9.2017 r. Komentowana Ustawa w radykalny sposób przebudowała reguły rządzące spółdzielczością mieszkaniową w Polsce. Celem komentarza jest wyjaśnienie znaczenia wprowadzonych zmian i zaproponowanie spójnej i całościowej wykładni zmienionych przepisów oraz rozstrzygnięcie praktycznych problemów, które mogą się pojawić przy ich stosowaniu.