Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji

 

149 zł 125.99

Autor: Komentarze Becka, Piotr Hoffman, Monika Tabor Gruszfeld,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289832
Wydanie: 1/2018 Stron: 318


Inne działy: Prawo spółdzielcze 2019, Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste, Prawo budowlane 2019, Nieruchomości poradniki,Wysyłka

Komentarz o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszła w życie 9.9.2017 roku. Komentowana Ustawa w radykalny sposób przebudowała reguły rządzące spółdzielczością mieszkaniową w Polsce. Celem komentarza jest wyjaśnienie znaczenia wprowadzonych zmian i zaproponowanie spójnej i całościowej wykładni zmienionych przepisów oraz rozstrzygnięcie praktycznych problemów, które mogą się pojawić przy ich stosowaniu.

Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji w sposób wyczerpujący omawia m.in. zagadnienia, takie jak:
- członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej,
- uprawnienia wynikające z członkostwa,
- wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
- skutki zbycia budynku w toku likwidacji, egzekucji lub postępowania upadłościowego,
- roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
- zmiany dotyczące rozliczenia kosztów budowy.

Autorzy komentarz oprócz spójnej i całościowej wykładni przepisów zwracają także uwagę na problemy, które mogą się pojawić podczas ich stosowania.