Książki i komentarze o spółkach akcyjnych, komandytowych i z o.o.

Zapoznaj się z najnowszymi zmianami na 2018 i 2018 rok - jak prowadzić dokumentację w spółce z o.o.. Z książek dowiesz się o zagadnieniach dotyczących powstania spółki z o. o., praw i obowiązków wspólników, organów spółki (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej).


Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawno-podatkowe

Marcin Śledzikowski, Tomasz Szarek, Marta Ignasiak, Anna Materla
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046585
Książka z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym). Wystąpienie wspólnika – niezależnie od przyczyn – zawsze będzie skutkowało określonymi konsekwencjami zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym. Każdy ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
178.5 zł


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sławomir Turkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381242448
Wzory umów, pism i dokumentów. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej. W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały ...

Cena w prawoo.pl:
108.49 zł
149 zł


Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Anna Bernaziuk, Andre Helin, Rafał Kowalski, Kristof Zorde, Podatkowe Komentarze Bec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381288842
Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spół ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Marcin Borkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249775
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne. Publikacja zwraca uwagę na praktyczne aspekty działania zarządu w spółce z o.o. i wyjaśnia zasady związane z funkcjonowaniem zarządu - jako organu osoby prawnej. A ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
149 zł


Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników

Sroga Adam
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373753
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo ...

Cena w prawoo.pl:
75.66 zł
99 zł


Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Robert Szyszko, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580793
Umowy wspólników, inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia przez uczestnika ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Borysewicz Anna
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378043201
Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kied ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
189 zł


Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna

Marcin Glicz, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286411
Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na elementy różnicujące obie te instytucje w trzech podstawowych płaszczyzna ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
149 zł


Przekształcenia spółek

Bartkowiak Emilia, Gawrońska Joanna, Ziółkowski Grzegorz
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373326
Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego oraz przekształcenie przedsiębiorcy prowa ...

Cena w prawoo.pl:
75.66 zł
99 zł


Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

Michał Koralewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043881
Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, ...

Cena w prawoo.pl:
126.25 zł
178.5 zł