Książki i komentarze o spółkach akcyjnych, komandytowych i z o.o.

Zapoznaj się z najnowszymi zmianami na 2018 i 2018 rok - jak prowadzić dokumentację w spółce z o.o.. Z książek dowiesz się o zagadnieniach dotyczących powstania spółki z o. o., praw i obowiązków wspólników, organów spółki (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej).


Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Marcin Borkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249775
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne. Publikacja zwraca uwagę na praktyczne aspekty działania zarządu w spółce z o.o. i wyjaśnia zasady związane z funkcjonowaniem zarządu - jako organu osoby prawnej. A ...

Cena w prawoo.pl:
109.13 zł
149 zł


Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników

Sroga Adam
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373753
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo ...

Cena w prawoo.pl:
87.01 zł
99 zł


Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Robert Szyszko, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580793
Umowy wspólników, inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia przez uczestnika ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Borysewicz Anna
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378043201
Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kied ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
189 zł


Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna

Marcin Glicz, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286411
Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na elementy różnicujące obie te instytucje w trzech podstawowych płaszczyzna ...

Cena w prawoo.pl:
117.69 zł
149 zł


Przekształcenia spółek

Bartkowiak Emilia, Gawrońska Joanna, Ziółkowski Grzegorz
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373326
Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego oraz przekształcenie przedsiębiorcy prowa ...

Cena w prawoo.pl:
87.01 zł
99 zł


Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji. Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym)

Michał Koralewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043881
Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, ...

Cena w prawoo.pl:
126.25 zł
178.5 zł


Komandytowa 400 pytań i odpowiedzi

Dominika Widła, Karolina Kulińska Polak
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788394791810
Książka o spółce Komandytowej w pytaniach i odpowiedziach składa się z 400 praktycznych pytań i odpowiedzi związanych ze spółką komandytową i obejmuje zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa podatkowego i rachunkowośc ...

Cena w prawoo.pl:
112.34 zł
129.99 zł


Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

Anna Justyńska, Adam Mariański, Piotr Szalbierz, Artur Tim, Adam Żądło, Jakub Ż
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247344
W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych. W opracowaniu przeanalizowano ...

Cena w prawoo.pl:
127.32 zł
169 zł


Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni

Anna Zbiegień Turzańska, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286596
W książce poruszono m. in. problematykę reprezentacji łącznej mieszanej, tzw. prokury łącznej niewłaściwej oraz pełnomocnictwa – w tym prokury – udzielanego członkom zarządu. Uwzględniono nowelizacje KC dotyczące prokury i podj ...

Cena w prawoo.pl:
147.65 zł
189 zł