Księga udziałów

Renata Mroczkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2019 | Isbn KPG980
Zaoszczędź 20.000 zł! – art. 594 ksh\r\nProwadzenie Księgi udziałów (w spółce z o.o.) i Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) to obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł ...

Cena w prawoo.pl:
35.99 zł
36.9 zł


Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Borysewicz Anna
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043201
Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kied ...

Cena w prawoo.pl:
148.39 zł
189 zł


Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Prawo w praktyce, Agnieszka Gliwińska, Joanna Jurasz, Jarosław Kamiński, Jagna Kow
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381584487
Nabycie przedsiębiorstwa lub jego (zorganizowanej) części. Praktyczne ujęcie prawne, bilansowe oraz podatkowe ...

Zapowiedź książki Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Nadzór

Barbara Mrozowska Nieradko, Biblioteka Administracja Publiczna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788365611840
Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakre ...

Cena w prawoo.pl:
99.63 zł
128 zł


Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Anna Bernaziuk, Andre Helin, Rafał Kowalski, Kristof Zorde, Podatkowe Komentarze Bec
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/201 | Isbn 9788381288842
W 5. wydaniu przedstawiono najnowsze dane dotyczące wartości transakcji fuzji i przejęć zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zaprezentowano także interpretacje podatkowe oraz zasadę określania właściwości organów podatkowych w zakres ...

Cena w prawoo.pl:
211.99 zł
249 zł

Wysyłka gratis prawo


Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD

Michał Kościelak, Paweł Michalski, Sektor publiczny
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280532
Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w sposób kompleksowy przedstawienia zasady działania spółek prawa handlowego gdzie udziałowcem jest samorząd. To opracowanie uwzględnia zmiany, które dokonały się ...

Cena w prawoo.pl:
110.23 zł
129 zł


Księga akcyjna

Renata Mroczkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2019 | Isbn KPG981
Prowadzenie Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) i Księgi udziałów (w spółce z o.o.) to obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł - podajemy narzędzie do gotowego wykorzystania! Art. 188. § 1 ksh\r\nZarząd jest obowiązany ...

Cena w prawoo.pl:
35.99 zł
36.9 zł


Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki

Małgorzata Gach, Joanna Mizińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043577
Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w ramach spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o., wymusza czasami poszukiwanie dodatkowego finansowania na różne cele. Często spółki sięgają po finansowanie ...

Cena w prawoo.pl:
130.37 zł
178.5 zł


Działalność spółek z oo w uchwałach wspólników

Sroga Adam
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373753
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo ...

Cena w prawoo.pl:
74.95 zł
99 zł


Vademecum pism i umów dla Prezesa spółki z oo

Banasiak Lach Joanna, Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326971723
W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów w spółce z o.o. oraz praktyczne porady i wskazówki związane z przygotowywaniem dokumentów. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia ...

Cena w prawoo.pl:
137.79 zł
149 zł