Vademecum pism i umów dla Prezesa spółki z oo

Banasiak Lach Joanna, Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326971723
W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów w spółce z o.o. oraz praktyczne porady i wskazówki związane z przygotowywaniem dokumentów. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia ...

Cena w prawoo.pl:
132.49 zł
147 zł


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tom 1 Komentarz do art. 151–226 KSH

Artur Nowacki, Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597689
Obszerny i praktyczny komentarz do art. 151–226 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.).Komentarz jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym, wyróżniającą ...

Cena w prawoo.pl:
296.79 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sławomir Turkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381242448
Wzory umów, pism i dokumentów. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej. W publikacji zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały ...

Cena w prawoo.pl:
107.47 zł
149 zł


Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Marcin Borkowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381249775
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne. Publikacja zwraca uwagę na praktyczne aspekty działania zarządu w spółce z o.o. i wyjaśnia zasady związane z funkcjonowaniem zarządu - jako organu osoby prawnej. A ...

Cena w prawoo.pl:
112.35 zł
149 zł


Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Robert Szyszko, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580793
Umowy wspólników, inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia przez uczestnika ...

Zapowiedź książki Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Spółka publiczna a spółka akcyjna Analiza typologiczna

Marcin Glicz, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286411
Monografia poświęcona jest zagadnieniu dyferencjacji spółki publicznej i spółki akcyjnej w wymiarze typologicznym. Główny nurt analizy został ukierunkowany na elementy różnicujące obie te instytucje w trzech podstawowych płaszczyzna ...

Cena w prawoo.pl:
127.19 zł
149 zł


Przekształcenia spółek

Bartkowiak Emilia, Gawrońska Joanna, Ziółkowski Grzegorz
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373326
Publikacja omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego oraz przekształcenie przedsiębiorcy prowa ...

Cena w prawoo.pl:
74.95 zł
99 zł


Komandytowa 400 pytań i odpowiedzi

Dominika Widła, Karolina Kulińska Polak
Wydawnictwo: Brak danych
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788394791810
Książka o spółce Komandytowej w pytaniach i odpowiedziach składa się z 400 praktycznych pytań i odpowiedzi związanych ze spółką komandytową i obejmuje zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych, prawa podatkowego i rachunkowośc ...

Cena w prawoo.pl:
111.29 zł
129.99 zł


Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników

Anna Justyńska, Adam Mariański, Piotr Szalbierz, Artur Tim, Adam Żądło, Jakub Ż
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247344
W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych. W opracowaniu przeanalizowano ...

Cena w prawoo.pl:
126.13 zł
169 zł


Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni

Anna Zbiegień Turzańska, Monografie Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286596
W książce poruszono m. in. problematykę reprezentacji łącznej mieszanej, tzw. prokury łącznej niewłaściwej oraz pełnomocnictwa – w tym prokury – udzielanego członkom zarządu. Uwzględniono nowelizacje KC dotyczące prokury i podj ...

Cena w prawoo.pl:
161.11 zł
189 zł